Administrativ ledelse i  Energidepartementet

Her finner du en oversikt over den administrative ledelse i  Energidepartementet (embetsverket). Departementsråden er øverste faste embetsmann og departementets administrative leder. Hver avdeling ledes av en ekspedisjonssjef.