Ledige stillinger i Olje- og energidepartementet

Søk på annonserte stillinger i OED via vår elektroniske jobbportal Jobbnorge.no.

Vi trenger medarbeidere som er nysgjerrige, kunnskapsrike, samfunnsengasjerte og resultatorienterte.

Hvis du skal søke, må du sende søknaden elektronisk via Olje- og energidepartementets jobbportal Jobbnorge.no.

Listen nedenfor viser ledige stillinger i OED. Dersom listen er tom er det for tiden ingen utlyste stillinger.

Rådgjevar/seniorrågjevar

Ansvarsområde I Avdeling for klima, industri og teknologi, Seksjon for internasjonalisering og industri er det ledig fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar. Seksjonen skal bidra til vidareutvikling av ei konkurransedyktig petroleums- og energinæring. Ansvarsområdet til seksjonen omfattar internasjonalisering av næringane, og dessutan intern koordinering av OED sine bilaterale samarbeidspartar. Seksjonen har utstrakt kontakt med andre relevante departement, verkemiddelaktørar, ...

Søknadsfrist: 11. mars 2021