Ledige stillinger i Olje- og energidepartementet

Søk på annonserte stillinger i OED via vår elektroniske jobbportal Jobbnorge.no.

Vi trenger medarbeidere som er nysgjerrige, kunnskapsrike, samfunnsengasjerte og resultatorienterte.

Hvis du skal søke, må du sende søknaden elektronisk via Olje- og energidepartementets jobbportal Jobbnorge.no.

Listen nedenfor viser ledige stillinger i OED. Dersom listen er tom er det for tiden ingen utlyste stillinger.

Seniorrådgjevar

Arbeidet med å følgje opp regjeringa sitt arbeid med fangst og lagring av CO2 er eit prioritert område i norsk klimapolitikk. Dette arbeidet er no inne i ein viktig fase. Vi søkjer etter ein engasjert, analytisk og strukturert person som kan bidra i eit krevjande og viktig arbeid i skjæringspunktet mellom økonomi, politikk og jus. CCS-seksjonen har ansvaret for å følgje opp arbeidet med Langskip, det norske demonstrasjonsprosjektet for fangst, transport og lagring av CO2. Seksjonen følgjer opp ...

Søknadsfrist: 9. desember 2020

Førstekonsulent/rådgjevar/seniorrådgjevar

I Energi- og vassressursavdelinga, Kraftmarknadsseksjonen har vi ledig ei fast stilling som førstekonsulent/rådgjevar/ seniorrådgjevar. Avdelinga har ansvaret for forvaltninga av energiressursane innanlands og for store delar av vassdragsforvaltninga. Kraftmarknadsseksjonen har ansvar for å følgje opp den norske og nordiske kraftmarknaden, europeisk regelverk knytt til EUs indre energimarknad, regulering av straumnettselskapa, tiltak for effektiv drift av kraftsystemet, tryggleik og beredskap i ...

Søknadsfrist: 4. desember 2020