Ledige stillinger i Olje- og energidepartementet

Søk på annonserte stillinger i OED via vår elektroniske jobbportal Jobbnorge.no.

Vi trenger medarbeidere som er nysgjerrige, kunnskapsrike, samfunnsengasjerte og resultatorienterte.

Hvis du skal søke, må du sende søknaden elektronisk via Olje- og energidepartementets jobbportal Jobbnorge.no.

Listen nedenfor viser ledige stillinger i OED. Dersom listen er tom er det for tiden ingen utlyste stillinger.

Førstekonsulent/rådgiver

Ved Olje- og gassavdelingen/Seksjon for analyse og infrastruktur har vi ledig stilling som førstekonsulent/rådgiverknyttet til forvaltningen av naturgassressursene på sokkelen.   Seksjonen regulerer bruk av infrastruktur (feltinstallasjoner, behandlingsanlegg og rørledninger), og arbeider også med andre spørsmål knyttet til planlegging, utvikling, drift og bruk av rørledninger og tilhørende ...

Søknadsfrist: 6. november 2018

Til toppen