Ledige stillinger i Olje- og energidepartementet

Søk på annonserte stillinger i OED via vår elektroniske jobbportal Jobbnorge.no.

Vi trenger medarbeidere som er nysgjerrige, kunnskapsrike, samfunnsengasjerte og resultatorienterte.

Hvis du skal søke, må du sende søknaden elektronisk via Olje- og energidepartementets jobbportal Jobbnorge.no.

Listen nedenfor viser ledige stillinger i OED. Dersom listen er tom er det for tiden ingen utlyste stillinger.

HR-rådgiver/-seniorrådgiver

til Personalseksjonen i Olje- og energidepartementet. Personalseksjonens ansvarsområde er blant annet utvikling og forvaltning innen departementets personal- og lønnspolitikk leder-, kompetanse- og organisasjonsutvikling OEDs interne ...

Søknadsfrist: 20. april 2018