Ledige stillinger i Energidepartementet

Søk på annonserte stillinger i ED via vår elektroniske jobbportal Jobbnorge.no.

Vi trenger medarbeidere som er nysgjerrige, kunnskapsrike, samfunnsengasjerte og resultatorienterte.

Hvis du skal søke, må du sende søknaden elektronisk via Energidepartementets jobbportal Jobbnorge.no.

Listen nedenfor viser ledige stillinger i ED. Dersom listen er tom er det for tiden ingen utlyste stillinger.

Les mer om hverdagen i ED på Jobb i Energidepartementet

Stillinger utlyst på Jobbnorge.no

Det er for øyeblikket ingen ledige stillinger.