Ledige stillinger i Olje- og energidepartementet

Søk på annonserte stillinger i OED via vår elektroniske jobbportal Jobbnorge.no.

Vi trenger medarbeidere som er nysgjerrige, kunnskapsrike, samfunnsengasjerte og resultatorienterte.

Hvis du skal søke, må du sende søknaden elektronisk via Olje- og energidepartementets jobbportal Jobbnorge.no.

Listen nedenfor viser ledige stillinger i OED. Dersom listen er tom er det for tiden ingen utlyste stillinger.

Rådgivar/seniorrådgivar for samfunnstryggleik

Vi søkjer ein medarbeidar til ei fast stilling med viktige og varierte oppgåver hovudsakleg knytte til departementet sitt arbeid med samfunnstryggleik. Olje- og energidepartementet (OED) har ansvar for departementet sin eigen beredskap, og for å vere førebudd på handtering ved hendingar knytte til kraftforsyning, flaum og skred og petroleumsverksemda. Stillinga er knytt til Seksjon for informasjonsforvaltning og fellestenester, som har ei koordineringsrolle i samfunnstryggleiksarbeidet i ...

Søknadsfrist: 17. oktober 2021