Ledige stillinger i Olje- og energidepartementet

Søk på annonserte stillinger i OED via vår elektroniske jobbportal Jobbnorge.no.

Vi trenger medarbeidere som er nysgjerrige, kunnskapsrike, samfunnsengasjerte og resultatorienterte.

Hvis du skal søke, må du sende søknaden elektronisk via Olje- og energidepartementets jobbportal Jobbnorge.no.

Listen nedenfor viser ledige stillinger i OED. Dersom listen er tom er det for tiden ingen utlyste stillinger.

Les mer om hverdagen i OED på Jobb i OED

Førstekonsulent/rådgjevar

Om stillingen Vi søkjer ein medarbeidar til ei fast stilling som førstekonsulent eller rådgjevar, der du vil få varierte oppgåver knytte til kontorstøtte i departementet. Stillinga er knytt til Seksjon for informasjonsforvaltning og fellestenester, som bl.a. har ansvaret for at alt det praktiske i departementet fungerer som det skal. Ansvaret for intranettet, arkivtenesta, tryggingsarbeidet, koordinering av digitaliserings- og samfunnstryggleiksarbeidet og arbeidet med effektivisering av ...

Søknadsfrist: 8. desember 2022