Forbruker

Forbrukerne har krav på god informasjon om varene og tjenestene de kjøper, og god informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har. Det skal også finnes gode ordninger for konfliktløsning mellom kjøpere og selgere. De offentlige virksomhetene Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet skal bidra til at norske forbrukere har en sterk stilling i markedet.

Familie

Forbrukarrettar og tvisteløysing

Trygge, velinformerte og aktive forbrukarar er viktig både for at marknaden skal fungere godt, og for å sikre den økonomiske utviklinga. Forbrukarane skal ha tilgang til ei enkel, rask og rimeleg løysing ved forbrukartvistar.

Fruktdisk

Forbrukerinformasjon

Forbrukerne skal ha god og tilstrekkelig informasjon om varer og tjenester som tilbys i markedet, og kunnskap om sine rettigheter som forbruker. Informasjon fremmer forbrukermakt og gjør det mulig for forbrukerne å ta opplyste valg.

Gjeldsordning

Gjeldsordning

Gjeldsordningsloven gir privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer muligheten til å få kontroll over økonomien sin. En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden i en begrenset periode, mot å få slettet restgjelden.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Nett-tv

Tekstilfabrikk

Invitasjon til arrangement om åpenhetsloven

09.11.2021: Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet inviterer til et arrangement om åpenhetsloven fredag 3. desember 2021.

Overrekkelse av reiseutvalets rapport

Utval har gått gjennom reisegarantisystemet

09.11.2021: Reisegarantiutvalet overleverte i dag rapporten sin til forbrukarminister Kjersti Toppe. Utvalet har vurdert alternative modellar for reisegarantisystemet for pakkereiser.

Dokumenter

Høring

Forskrift om merking av retusjert reklame mv.

Stortinget har vedtatt at det skal innføres en plikt til å merke retusjert reklame. Formålet med merkeplikten er at den skal bidra til å motvirke kroppspress ved å gjøre oppmerksom på at de idealiserte personene i reklamen er fikset på.

Rapport

Reisegarantiutvalgets rapport

Den 12. mars 2021 oppnevnte Barne- og familiedepartementet et ekspertutvalg som fikk i oppgave å vurdere alle sider av det norske reisegarantisystemet. Reisegarantiutvalget overleverte sin rapport til statsråd Kjersti Toppe, den 9. november 2021.

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo