Forbruker

Forbrukerne har krav på god informasjon om varene og tjenestene de kjøper, og god informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har. Det skal finnes gode ordninger for konfliktløsning mellom kjøpere og selgere.

Mann signerer dokumenter

Forbrukarrettar og tvisteløysing

Trygge, velinformerte og aktive forbrukarar er viktig både for at marknaden skal fungere godt, og for å sikre den økonomiske utviklinga. Regjeringa jobbar òg for at forbrukarane skal ha tilgang til ei enkel, rask og rimeleg løysing ved forbrukartvistar.

Fruktdisk

Forbrukerinformasjon

Forbrukerne skal ha god og tilstrekkelig informasjon om varer og tjenester som tilbys i markedet, og kunnskap om sine rettigheter som forbruker. Informasjon fremmer forbrukermakt og gjør det mulig for forbrukerne å ta opplyste valg.

Kredittkort

Gjeldsordning

Gjeldsordningsloven gir privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer muligheten til å få kontroll over økonomien sin. En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden i en begrenset periode, mot å få slettet restgjelden.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Jente med datamaskin

Tryggere netthandel for forbrukerne

06.12.2019: EU har vedtatt nye regler som styrker forbrukernes rettigheter på en rekke nye områder. – Reglene er et viktig framskritt, særlig for forbrukervernet på nett, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad.

Fotografering

Foreslår å merke retusjert reklame

02.12.2019: Forbrukernes rettigheter skal bli bedre ivaretatt på tvers av landegrensene i EU/EØS. Regjeringen har lagt frem en proposisjon for Stortinget med forslag til lovendringer som skal styrke forbrukervernsamarbeidet.

Dokumenter

Høring

Forslag til kredittopplysningsforskrift

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette et forslag til kredittopplysningsforskrift på høring. Høringsfrist er 26. februar 2020.

Etikkinformasjonsutvalget

Åpenhet om leverandørkjeder

Utredning fra utvalg oppnevnt av regjeringen 1. juni 2018 for å utrede en lov om etikkinformasjon. Innstilling avgitt til Barne- og familiedepartementet 28. november 2019.

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Til toppen