Forbruker

Forbrukerne har krav på god informasjon om varene og tjenestene de kjøper, og god informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har. Det skal finnes gode ordninger for konfliktløsning mellom kjøpere og selgere.

Gjeldsordning

Gjeldsordningsloven gir privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer muligheten til å få kontroll over økonomien sin. En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden i en begrenset periode, mot å få slettet restgjelden.

Forbrukarrettar og tvisteløysing

Trygge, velinformerte og aktive forbrukarar er viktig både for at marknaden skal fungere godt, og for å sikre den økonomiske utviklinga. Regjeringa jobbar òg for at forbrukarane skal ha tilgang til ei enkel, rask og rimeleg løysing ved forbrukartvistar.

Forbrukerinformasjon

Forbrukerne skal ha god og tilstrekkelig informasjon om varer og tjenester som tilbys i markedet, og kunnskap om sine rettigheter som forbruker. Informasjon fremmer forbrukermakt og gjør det mulig for forbrukerne å ta opplyste valg.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Vil ha bedre og mer effektivt forbrukervern

05.04.2017: Regjeringen foreslår å styrke håndhevingen av forbrukervernet og å endre Forbrukerombudets navn til Forbrukertilsynet.

Regjeringen varsler offensiv i markedet for forbrukslån

04.04.2017: Forbrukslån markedsføres intensivt, og er i sterk vekst. For å møte utviklingen varsler regjeringen i dag en kraftfull pakke av tiltak som skal sørge for at markedet fungerer bedre.

Bedre klagetilbud styrker forbrukervernet

17.01.2017: Regjeringen ser det som viktig å forebygge gjeldsproblemer. Det foreslås derfor å opprette et gjeldsregister, slik at banker og andre finansinstitusjoner kan gjøre bedre kredittvurderinger før de innvilger lån og kreditter.

Flere saker om Forbruker

Dokumenter

Prop. 87 L (2016-2017)

Lov om gjeldsinformasjon

Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven). Lovforslaget går ut på å gi private aktører adgang til å etablere foretak (gjeldsinformasjonsforetak) som skal formidle gjeldsopplysninger mellom kredittytere til bruk ved kredittvurderinger.

Prop. 93 L (2016-2017):

Endringer i markedsføringsloven og angrerettloven

Proposisjonen omhandler forslag til endringer i markedsføringslovens og angrerettlovens håndhevingsregler. Forslagene skal sikre mer effektiv håndheving av forbrukervernreglene og tydeliggjøre Forbrukerombudets rolle som tilsyn. Det foreslås blant annet at Forbrukerombudet skal kunne fatte vedtak i alle saker, og at ombudet skal endre navn til Forbrukertilsynet.

Finn dokument

Her finner du publikasjoner og dokumenter på forbrukerområdet.

Gå direkte til høringer, proposisjoner, NOU-er.

Kontakt

Forbruker-, rettighets- og likestillingsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.