Forbruker

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Forbrukerne har krav på god informasjon om varene og tjenestene de kjøper, og god informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har. Det skal finnes gode ordninger for konfliktløsning mellom kjøpere og selgere.

Gjeldsordning

Gjeldsordningsloven gir privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer muligheten til å få kontroll over økonomien sin. En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden i en begrenset periode, mot å få slettet restgjelden.

Forbrukarrettar og tvisteløysing

Trygge, velinformerte og aktive forbrukarar er viktig både for at marknaden skal fungere godt, og for å sikre den økonomiske utviklinga. Regjeringa jobbar òg for at forbrukarane skal ha tilgang til ei enkel, rask og rimeleg løysing ved forbrukartvistar.

Forbrukerinformasjon

Forbrukerne skal ha god og tilstrekkelig informasjon om varer og tjenester som tilbys i markedet, og kunnskap om sine rettigheter som forbruker. Informasjon fremmer forbrukermakt og gjør det mulig for forbrukerne å ta opplyste valg.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Nytt forbrukerombud

28.10.2016: Elisabeth Lier Haugseth tiltrer som nytt forbrukerombud.

Strammer inn på telefonsalg

16.12.2016: Reglene for telefonsalg skal strammes inn. Regjeringen har i dag lagt frem en lovproposisjon for Stortinget, med forslag til innstramminger.

Forslag om gjeldsregister sendes på høring

25.10.2016: Regjeringen ser det som viktig å forebygge gjeldsproblemer. Det foreslås derfor å opprette et gjeldsregister, slik at banker og andre finansinstitusjoner kan gjøre bedre kredittvurderinger før de innvilger lån og kreditter.

Flere saker om Forbruker

Dokumenter

Høring:

Forslag til gjeldsregister

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til lov om registering av enkeltpersoners gjeld på høring.

Prop. 32 L:

Lov om klageorganer for forbrukersaker

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om klageorganer for forbrukersaker.

Finn dokument

Her finner du publikasjoner og dokumenter på forbrukerområdet.

Gå direkte til høringer, proposisjoner, NOU-er.

Kontakt

Forbruker-, rettighets- og likestillingsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo