Prop. 83 L (2023–2024)

Endringer i energiloven mv. (tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked)

Energidepartementet foreslår, i samråd med Barne- og familiedepartementet, å gjøre endringer i energiloven. Målet med lovendringene er å legge til rette for et mer velfungerende og forbrukervennlig strømmarked. Det foreslås fem nye paragrafer i et nytt kapittel i energiloven, samt endringer i en eksisterende bestemmelse. Tiltakene som foreslås skal redusere informasjonsskjevheten forbrukerne opplever i strømmarkedet. Tiltakene skal videre gjøre det lettere for strømkundene å finne gode strømavtaler og hjelpe strømkundene med å komme seg vekk fra dårlige strømavtaler.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget