Fra 1. juli skal strømmarkedet bli mer oversiktlig og forbrukervennlig

Nye regler skal gjøre det lettere for forbrukere å orientere seg i strømmarkedet. Regjeringen har over lengre tid ryddet i strømmarkedet og tar nå ytterligere grep for å gjøre det enklere for forbrukere å inngå en god strømavtale.

– Formålet med endringene er å gjøre strømmarkedet mer forbrukervennlig. Det skal bli enklere for forbrukere å orientere seg i markedet, finne gode avtaler og komme seg ut av mindre gode avtaler, sier energiminister Terje Aasland.

Forslag til endringer i energiloven og i flere forskrifter var på høring i vinter, og endringene i energiloven er vedtatt av Stortinget. De nye reglene trer i kraft 1. juli, og vil gjelde i tillegg til forbrukervernreglene og reglene om salg av strøm som ble vedtatt vinteren 2022.

– Som forbruker kan det være vanskelig å velge de gode strømavtalene. Vi ønsker mer opplyste forbrukere som velger strømavtale basert på bedre kunnskap. Med disse endringene legger vi til rette for at det skal bli enklere å orientere seg, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

De nye lovbestemmelsene innebærer at:

  • Strømsalgsselskapene kan miste muligheten til å selge strøm dersom de ikke følger forbrukerreglene.
  • Dersom en kraftleverandør vil endre en inngått kraftavtale som gjør avtalen dårligere for kunden, kan kunden kostnadsfritt komme seg ut av avtalen i løpet av 30 dager etter at varsel er mottatt.
  • Det er innført strengere krav til informasjon til forbrukerne om bruddgebyr (gebyr for å si opp en avtale) i avtaler med bindingstid, både ved avtaleinngåelse og underveis i avtaleperioden.
  • Det innføres en «nedkjølingsperiode» på 24 timer ved salg av strømavtaler ved telefonsalg, dørsalg, standssalg og butikksalg.

Energidepartementet og Barne- og familiedepartementet arbeider med å fastsette forskriftsendringer i forskrift om kraftomsetning og nettjenester, forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr og prisopplysningsforskriften. Se omtalen i høringsnotatet av 3. november 2023. Det tas sikte på at forskriftsendringene vil tre i kraft 1. juli.