Høring – Tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked – forslag til endringer i energiloven og ulike forskrifter

Olje- og energidepartementet og Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i energiloven, samt endringer i prisopplysningsforskriften, forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr og forskrift om kraftomsetning og nettjenester på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.01.2024

Vår ref.: 23/2244

Målet med lov- og forskriftsendringene er å legge til rette for et mer velfungerende og forbrukervennlig strømmarked. Det foreslås en rekke tiltak som skal redusere informasjonsskjevheten forbrukerne opplever i strømmarkedet. Tiltakene skal gjøre det lettere for strømkundene å finne gode strømavtaler og hjelpe strømkundene med å komme seg vekk fra dårlige strømavtaler.  

Tiltakene omfatter

  • opplysningsplikt dersom avtalen ikke følger spotprisen time for time,
  • innføring av en nedkjølingsperiode ved salg gjennom visse salgskanaler,
  • bedre forbrukerrettigheter ved ensidige endringer i strømavtalen,
  • krav til opplysninger om bruddgebyr og redusert periode for forskuddsfakturering,
  • tilbaketrekking av omsetningskonsesjon ved brudd på relevant regelverk og
  • krav til elektronisk dokumenterbart samtykke ved leverandørskrifte og anleggsoverdragelse

Departementene har vurdert å innføre et forbud eller påbud mot visse avtaletyper, men går ikke inn for å innføre dette i forslaget som sendes på høring. Bakgrunnen er at departementene anser at andre forslag i høringen vil avhjelpe på de utfordringer som et forbud eller et påbud mot visse typer avtaler er ment å løse. Departementene ønsker gjerne innspill dersom høringsinstansene har andre syn på saken og evt. konkrete forslag til hvordan en slik regulering kan utformes.

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen på regjeringen.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Frist for høringsinnspill er 3. januar 2024.

Med hilsen

Laila Berge (e.f)

avdelingsdirektør                                                                 Elin Fjelde

                                                                                                førstekonsulent  

A/S Norske Shell

Agder fylkeskommune

Agva Kraft AS

Akershus Energi AS

ANEO AS

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Aurland Energiverk AS

Aursjokraft AS

Austevoll Kraftlag SA

AXPO Nordic AS

Bane Nor SF

Barneombudet

Bergen Synergy Holding AS

Bindal Kraftlag SA

Bodø Energi AS

Boliden Odda AS

Bærum Energi AS

Circle K Norge AS

Dalane Energi AS

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

DistriktsEnergi

Dragefossen Kraftanlegg AS

Drangedal Kraft AS

Eidefoss Strøm AS

Eletra Energy AS

Elkraft Aksjeselskap

Elva Kraft AS

ENTELIOS AS

EVINY FORNYBAR AS

Finans Norge

Finansdepartementet

Finnås Kraftlag AS

Fitjar Kraftlag AS

Fjordkraft AS

FOLKEKRAFT.NO AS

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Fornybar Norge

Forsvarsdepartementet

Fortum Hedging AS

FORTUM STRØM AS

FosenKraft Energi AS

GNP ENERGY NORGE AS

Gudbrandsdal Energi AS

Hafslund Eco Vannkraft AS

Hammerfest Energi Kraftomsetning AS

Hardanger Energi AS

Helgeland Kraft Strøm AS

Helgeland Kraft Vannkraft AS

Helse- og omsorgsdepartementet

Hemsedal Energi Marked AS

Hovedorganisasjonen Virke

Hurum Kraft AS

Huseiernes Landsforbund

Huskraft Energi AS

Hydro Energi AS

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskolen på Vestlandet

Innlandet fylkeskommune

Ishavskraft AS

Istad Kraft AS

JotunKraft AS

Justis- og beredskapsdepartementet

Kinect Energy Spot AS

Klarkraft AS

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kraftanmelding AS

Kraftriket AS

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kultur - og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kvam Kraftverk AS

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Linde Gas AS

Lofotkraft Produksjon AS

Luster Energi AS

Lyse AS

LÆRDAL ENERGI FORNYBAR AS

MELØY ENERGI AS

Midt Energi AS

Modalen kraftlag sa

MOTKRAFT AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

NEAS AS

Neptune Energy Norge AS

Noova Energi System AS

Nord Pool AS

Nord Universitet

NORDKRAFT ENERGIDRIFT AS

Nordland fylkeskommune

NordlysEnergi AS

NORD-SALTEN KRAFT AS

Norges Høyesterett

Norges Juristforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

NorgesEnergi AS

Norsk Industri

Norwegian Power AS

NOTODDEN ENERGI KRAFT AS

NTE Energi AS

NTE Marked AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

OBOS

OPT-E ENERGI AS

Oslo kommune

OsloMet

Polar Kraft AS

Rauland Kraft AS

RAUMA ENERGI AS

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regjeringsadvokaten

Reguleringsmyndigheten for energi - RME

REN RØROS STRØM AS

RINGERIKSKRAFT PRODUKSJON AS

Rissa Kraftlag SA

Rogaland fylkeskommune

Saga Energi AS

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

Samfunnsbedriftene

SFE PRODUKSJON AS

SIRA KVINA KRAFTSELSKAP

Skagerak Energitjenester AS

Skagerak Kraft AS

SkandiaEnergi Omsetning AS

Skatteetaten

SKS Handel AS

SKS Produksjon AS

Smart Energi AS

SODVIN AS

SOGNEKRAFT AS

Statistisk Sentralbyrå

Statkraft Energi AS

Statnett SF

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

STRANDA ENERGI AS

STRØYMA AS

SUNNDAL ENERGI AS

Sunnhordland Kraftlag AS

Svorka AS

Tafjord Kraftproduksjon AS

Telemark Energi Produksjon AS

TELENOR NORGE AS

Tibber Norge AS

TINFOS AS

Tinn Energi og Fiber AS

TIZIR TITANIUM & IRON AS

Troms og Finnmark fylkeskommune /Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda

Trøndelag fylkeskommune

TRØNDELAGKRAFT AS

Tussa Energi AS

Universitetet for miljø og biovitenskap

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Ustekveikja Energi AS

Utenriksdepartementet

Varanger KraftMarked AS

Vattenfall AB Filial Norge

VENI METERING AS

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

VEV ROMERIKE AS

VIBB AS

VIDDAKRAFT AS

Viken fylkeskommune

VOKKS KRAFT AS

VOLTE AS

Volue Market Services AS

Voss Energi Kraft AS

VÅR ENERGI AS

WATTN AS

Østfold Energi AS

ØVRE EIKER STRØM AS

Å Energi

Å Strøm

Årdal Kraftlag AS