Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Aktuelt nå

""

Revidert nasjonalbudsjett 2018

15. mai la regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Statsminister Erna Solberg sammen med de tidligere statsministrene Kjell Magne Bondevik, Kåre Willoch, Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland i forbindelse med feiringen av 200-årsjubileet til departementene 19. mai 2014.

Lengstsittende statsministre

09.05.2018: Denne uken tangerer statsminister Erna Solberg Kåre Willochs 4 år, 6 måneder og 25 dager som statsminister. Solberg har likevel litt å gå på for å nå igjen Norges lengstsittende statsminister etter 1945.

Dokumenter

Stortingsbygningen

Saker til Stortinget

Oversikt over saker regjeringen planlegger å sende over til Stortinget i vårsesjonen 2018.

Statsministerens kontor i Glacisgata

Kontoret og forløperne

Siden embetet som norsk statsminister ble opprettet i november 1814, har organiseringen av statsministerens sekretariat skiftet. Begrepet Statsministerens kontor begynte først å komme i bruk i oktober 1939. Her er glimt fra historien siden 1814.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av Statsministerens kontor. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2018