Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Statsministerens kontor

Erna Solberg (H)

Statsminister

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.
Regjeringen Solberg

Granavolden-plattformen

Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Logoen til bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Her kan du lese mer om status for arbeidet.

Skjermbilde fra regjeringen.no

Søk i regjeringer siden 1814

Dette er en oversikt over Norges regjeringer, departementer, regjeringsmedlemmer og politiske medarbeidere siden sentrale norske styringsorganer ble gjenopprettet i 1814.

Dokumenter

Saker til Stortinget

Oversikt over saker regjeringen planlegger å sende over til Stortinget i vårsesjonen 2021.

Offisielt frå statsråd

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Aktuelt fra Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og NATO-ambassadør Øystein Bø

Norge tar sikte på å forlenge driften av feltsykehus i Kabul

14.06.2021: Norge har sagt seg villig til å bidra til fortsatt drift av feltsykehuset i Kabul ut 2021, selv om NATOs operasjon i Afghanistan avsluttes. Sykehuset er viktig for en fortsatt diplomatisk tilstedeværelse i Kabul. Det signaliserte statsminister Erna Solberg på NATOs toppmøte. Norge tar også sikte på å bidra sammen med andre allierte til å trene opp afghanske styrker utenfor Afghanistan.

Nett-tv

To riksløver og teksten Norge og Departementene

Pressekonferanse om status for frihandelsforhandlingene med Storbritannia

04.06.2021: Statsminister Erna Solberg og næringsminister Iselin Nybø inviterer til pressekonferanse om status for frihandelsforhandlingene med Storbritannia fredag 4. juni kl. 13.00.

Statsminister Erna Solberg

Norge donerer om lag fem millioner vaksinedoser

21.05.2021: Statsminister Erna Solberg har i dag deltatt på G20 og Europakommisjonens globale helsetoppmøte. Målet for møtet var å bli enige om prinsipper for å forebygge, være bedre forberedt og reagere mer effektivt på fremtidige helsekriser. I dagens møte annonserte statsministeren at Norge legger opp til å donere om lag fem millioner vaksinedoser til det globale arbeidet for å bekjempe covid-19.

SMK-logo

Statsministerens kontor og koronautbruddet

16.03.2020: Statsministerens kontor har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress. Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser, behandling av saker og innsynsspørsmål, ta noe lengre tid enn vanlig.