Statsministerens kontor

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Aktuelt nå

Toppmøte om hjernesykdommer i Parkveien 45 i Oslo.

Hjernehelse får egen nasjonal strategi

21.03.2017: Hjernesykdommer rammer én av tre mennesker i løpet av livet. Regjeringen lager nå en egen strategi for hjernehelse for å utvikle bedre tjenester for disse pasientgruppene.

Nett-tv

Pressekonferanse om nye framskrivinger av klimagassutslipp

28.03.2017: Regjeringen har fått gjort nye framskrivinger av klimagassutslippene som presenteres av statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, Trine Skei Grande, Kjell Inge Ropstad og Vidar Helgesen onsdag 29. mars kl. 13. Følg presentasjonen her.

Dokumenter

Saker til Stortinget

Oversikt over saker regjeringen planlegger å sende over til Stortinget i vårsesjonen 2017.

Kontoret og forløperne

Siden embetet som norsk statsminister ble opprettet i november 1814, har organiseringen av statsministerens sekretariat skiftet. Begrepet Statsministerens kontor begynte først å komme i bruk i oktober 1939. Her er glimt fra historien siden 1814.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av Statsministerens kontor. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.