Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Aktuelt nå

Nett-tv

SMK-logo

Endringar i regjeringa

13.08.2018: Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort endringar i regjeringa. Her kan du se statsministerens pressekonferanse i opptak.

22. juli 2018 ble det midlertidige minnestedet til minne om de 77 som drept avduket.

Tale ved minnemarkering i Regjeringskvartalet

22.07.2018: Johan Nygaardsvolds plass, Oslo, 22. juli 2018

Dokumenter

Stortingsbygningen

Saker til Stortinget

Oversikt over saker regjeringen planlegger å sende over til Stortinget i vårsesjonen 2018.

Statsministerens kontor i Glacisgata

Kontoret og forløperne

Siden embetet som norsk statsminister ble opprettet i november 1814, har organiseringen av statsministerens sekretariat skiftet. Begrepet Statsministerens kontor begynte først å komme i bruk i oktober 1939. Her er glimt fra historien siden 1814.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av Statsministerens kontor. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2018