Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Aktuelt nå

SMK-logo

Endringer i regjeringen

20.03.2018: Kongen har i ekstraordinært statsråd 20. mars gjort endringer i regjeringen. Per Sandberg erstatter Sylvi Listhaug som justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

Marit Hermansen og Guri Hjeltnes snakker sammen rundt et bord i Parkveien 45

Mer enn dobler Benjaminprisen

15.03.2018: 15. mars møtte statsministeren og kunnskaps- og integreringsministeren tidligere vinnere av Benjaminprisen for erfaringsutveksling om arbeid mot rasisme og diskriminering. Samtidig lanserte statsministeren en dobling av prispengene fra neste år.

Utvalgte tema

Dokumenter

Stortingsbygningen

Saker til Stortinget

Oversikt over saker regjeringen planlegger å sende over til Stortinget i vårsesjonen 2018.

Statsministerens kontor i Glacisgata

Kontoret og forløperne

Siden embetet som norsk statsminister ble opprettet i november 1814, har organiseringen av statsministerens sekretariat skiftet. Begrepet Statsministerens kontor begynte først å komme i bruk i oktober 1939. Her er glimt fra historien siden 1814.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av Statsministerens kontor. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2018