Statsministerens kontor

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Aktuelt nå

Nett-tv

Forskningsskipet "Lance" i isen. Foto: H.M. Ingebrigtsen, JD

En nordområdestrategi for et fredelig, skapende og bærekraftig nord

21.04.2017: - Veksten i Nord-Norge er høyere enn i resten av landet, og kommer hele Norge til gode. Regjeringen styrker den samlede innsatsen i nord for at Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner, sier statsminister Erna Solberg. Dette er et viktig budskap i regjeringens nordområdestrategi som ble lagt frem i Bodø i dag.

Kinas president Xi Jinping tar i mot statsminister Erna Solberg.

Møte mellom statsminister Solberg og president Xi Jinping

10.04.2017: Statsminister Erna Solberg møtte i dag Kinas president Xi Jinping i Folkets store hall i Beijing. - Jeg takket President Xi for den varme mottakelse vi har fått under besøket i Kina, viljen til å gjenoppbygge og videreutvikle vårt bilaterale forhold, sier statsminister Erna Solberg.

Dokumenter

Saker til Stortinget

Oversikt over saker regjeringen planlegger å sende over til Stortinget i vårsesjonen 2017.

Kontoret og forløperne

Siden embetet som norsk statsminister ble opprettet i november 1814, har organiseringen av statsministerens sekretariat skiftet. Begrepet Statsministerens kontor begynte først å komme i bruk i oktober 1939. Her er glimt fra historien siden 1814.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av Statsministerens kontor. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.