Statsministerens kontor

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Aktuelt nå

Toppmøte om hjernesykdommer i Parkveien 45 i Oslo.

Hjernehelse får egen nasjonal strategi

21.03.2017: Hjernesykdommer rammer én av tre mennesker i løpet av livet. Regjeringen lager nå en egen strategi for hjernehelse for å utvikle bedre tjenester for disse pasientgruppene.

G20-logoen

Norge som gjesteland i G20

Norge er invitert til å være gjesteland under det tyske G20-formannskapet i 2017. Invitasjonen gir Norge muligheten til å fremme saker vi tror på i et forum hvor verdens 20 viktigste økonomier møtes. Norge vil også delta på G20-toppmøtet i Hamburg i juli.

Dokumenter

Saker til Stortinget

Oversikt over saker regjeringen planlegger å sende over til Stortinget i vårsesjonen 2017.

Kontoret og forløperne

Siden embetet som norsk statsminister ble opprettet i november 1814, har organiseringen av statsministerens sekretariat skiftet. Begrepet Statsministerens kontor begynte først å komme i bruk i oktober 1939. Her er glimt fra historien siden 1814.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av Statsministerens kontor. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.