Statsministerens kontor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Aktuelt nå

Statsministeren sammen med elevene på Nordpolen skole på Sagene.

Lansering av befolkningsrapport

21.10.2016: Statsminister Solberg deltok på lanseringen av FNs befolkningsfond "State of the World Population Report 2016" på Nordpolen skole på Sagene 21. oktober. - Lykkes vi med å skape en god fremtid for 10-åringer og deres medsøstre, vil vi klare å bekjempe fattigdom og også unngå barneekteskap, barnearbeid, kjønnslemlestelse og undertrykkelse sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg taler på FAFOs migrasjonskonferanse i Oslo.

Europeiske migrasjonsutfordringer i et nordisk perspektiv

21.10.2016: Tale av statsministeren på FAFOs migrasjonskonferanse "European Migration and Asylum Policies for the Future - Nordic Perspectives" i Oslo 21. oktober.

Dokumenter

Saker til Stortinget

Oversikt over saker regjeringen planlegger å sende over til Stortinget i høstsesjonen 2016.

Kontoret og forløperne

Siden embetet som norsk statsminister ble opprettet i november 1814, har organiseringen av statsministerens sekretariat skiftet. Begrepet Statsministerens kontor begynte først å komme i bruk i oktober 1939. Her er glimt fra historien siden 1814.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av Statsministerens kontor. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.