Statsministerens kontor

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Aktuelt nå

Davos

Statsministeren til World Economic Forum i Davos

18.01.2017: - Norge er med sin åpne økonomi avhengig av den globale økonomiske utviklingen. Vi må være aktivt med i den internasjonale dialogen om de store globale politiske og økonomiske spørsmålene, sier statsminister Erna Solberg. Statsministeren deltar på det årlige møtet til World Economic Forum (WEF) i Davos-Klosters.

Process Outpacing pandemics

Norge i global koalisjon for forebygging av epidemier og pandemier

18.01.2017: - Epidemier tar liv og ødelegger samfunn på en måte som bare kan sammenlignes med krig og naturkatastrofer. Et utbrudd kan raskt spres over hele verden. Global innsats er derfor helt nødvendig for å sikre best mulig beredskap. Derfor lanseres nå et nytt internasjonalt initiativ for utvikling av vaksiner mot epidemiske sykdommer. Sekretariatet vil ligge i Oslo. Regjeringen legger opp til å støtte arbeidet med 1 milliard kroner i en første fase, sier statsminister Erna Solberg.

Dokumenter

Saker til Stortinget

Oversikt over saker regjeringen planlegger å sende over til Stortinget i høstsesjonen 2016.

Kontoret og forløperne

Siden embetet som norsk statsminister ble opprettet i november 1814, har organiseringen av statsministerens sekretariat skiftet. Begrepet Statsministerens kontor begynte først å komme i bruk i oktober 1939. Her er glimt fra historien siden 1814.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av Statsministerens kontor. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.