Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Aktuelt nå

Nett-tv

Statsminister Erna Solberg i hagen i Parkveien 45.

Statsministerens halvårlege pressekonferanse

09.06.2017: Statsminister Erna Solberg inviterte til halvårleg pressekonferanse tysdag 20. juni i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45. Sjå pressekonferansen i opptak.

Nett-tv

Ny sikkerhetslov og bistandsinstruks ble presentert i dag.

Har fastsatt ny instruks for Forsvarets bistand til politiet

16.06.2017: Den nye bistandsinstruksen ble fastsatt i statsråd 16. juni. Den er forenklet og forkortet, og vil sikre at beslutninger om bistand fra Forsvaret til politiet kan tas så raskt som mulig i en krisesituasjon.

Dokumenter

Stortingsbygningen

Saker til Stortinget

Oversikt over saker regjeringen planlegger å sende over til Stortinget i vårsesjonen 2017.

Statsministerens kontor i Glacisgata

Kontoret og forløperne

Siden embetet som norsk statsminister ble opprettet i november 1814, har organiseringen av statsministerens sekretariat skiftet. Begrepet Statsministerens kontor begynte først å komme i bruk i oktober 1939. Her er glimt fra historien siden 1814.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av Statsministerens kontor. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.