Statsministerens kontor

Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsminister

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.
Regjeringen Støre - gruppebilde mot blå vegg med riksløver

Hurdalsplattformen

Regjeringsplattform for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen Støre ble utnevnt av Kongen i statsråd 14. oktober 2021.

Logoen til bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Her kan du lese mer om status for arbeidet.

Skjermbilde fra regjeringen.no

Søk i regjeringer siden 1814

Dette er en oversikt over Norges regjeringer, departementer, regjeringsmedlemmer og politiske medarbeidere siden sentrale norske styringsorganer ble gjenopprettet i 1814.

Dokumenter

Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2021

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Støre til Stortinget høstsesjonen 2021, sortert etter departementene.

Offisielt frå statsråd

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Aktuelt fra Statsministerens kontor

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, statsminister Jonas Gahr Støre og FHI-direktør Camilla Stoltenberg på podiet i Marmorhallen. Står bak hver sin talerstol.

Nye nasjonale smitteverntiltak for å beholde kontrollen

07.12.2021: Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre på scenen i Marmorhallen foran blå pressevegg.

Regjeringen innfører regionale smitteverntiltak i flere kommuner

02.12.2021: Regjeringen innfører regionale tiltak i Oslo og flere kommuner i Viken og Innlandet for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron.