Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Aktuelt nå

Skip ved oljeplattform.

Oppstart av 24. konsesjonsrunde – invitasjon til å nominere blokker

29.08.2016: Regjeringen inviterer med dette oljeselskapene til å nominere blokker som de ønsker skal være en del av 24. konsesjonsrunde. De nummererte konsesjonsrundene omfatter de åpnede, umodne delene av norsk sokkel, der potensialet for å gjøre store funn er størst.

Historisk enighet om endelig fredsavtale i Colombia

25.08.2016: Colombias regjering og FARC kunngjorde 24. august at de er enige om en endelig fredsavtale. Avtalen avslutter mer enn fire års forhandlinger. Her orienterer Colombias president Juan Manuel Santos Erna Solberg og Børge Brende om enigheten i en telefonsamtale.

Dokumenter

Saker til Stortinget

Oversikt over saker regjeringen planlegger å sende over til Stortinget i vårsesjonen 2016.

Kontoret og forløperne

Siden embetet som norsk statsminister ble opprettet i november 1814, har organiseringen av statsministerens sekretariat skiftet. Begrepet Statsministerens kontor begynte først å komme i bruk i oktober 1939. Her er glimt fra historien siden 1814.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av Statsministerens kontor. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.