Statsministerens kontor

Erna Solberg (H)

Statsminister

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Tema og innsikt

Regjeringen Solberg

Granavolden-plattformen

Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Logoen til bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Her kan du lese mer om status for arbeidet.

Skjermbilde fra regjeringen.no

Søk i regjeringer siden 1814

Dette er en oversikt over Norges regjeringer, departementer, regjeringsmedlemmer og politiske medarbeidere siden sentrale norske styringsorganer ble gjenopprettet i 1814.

Dokumenter

Saker til Stortinget

Oversikt over saker regjeringen planlegger å sende over til Stortinget i vårsesjonen 2020.

Offisielt frå statsråd

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Aktuelt fra Statsministerens kontor

Fra podiet på pressekonferansen om koronasituasjonen 29. mai. Ropstad, Sanner, Solberg og Nybø på podiet.

Norges vei ut av krisen - skape mer og inkludere flere

29.05.2020: Regjeringen legger i dag frem økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling. På denne måten skal Norge komme ut av koronakrisen.

Nett-tv

To riksløver og teksten Norge og Departementene

29. mai kl. 12.00:

Pressekonferanse om Norges vei ut av koronakrisen

28.05.2020: Pressekonferanse fredag 29. mai kl. 12.00, med statsminister Erna Solberg, næringsminister Iselin Nybø, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og finansminister Jan Tore Sanner. Se pressekonferansen på regjeringen.no.

Nett-tv

To riksløver og teksten Norge og Departementene

29. mai kl. 14.00:

Pressebrief om ferie- og fritidsreiser

29.05.2020: Statsminister Erna Solberg inviterer til pressebrief der hun vil orientere om nye råd for ferie- og fritidsreiser.

Nett-tv

Se sendingen her

Pressekonferanse for barn 15. april

11.04.2020: For å svare på nye spørsmål om korona-situasjonen og tiltakene som er innført, holder regjeringen en ny pressekonferanse for barn 15. april kl. 12.00.

SMK-logo

Statsministerens kontor og koronautbruddet

16.03.2020: Statsministerens kontor har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress. Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser, behandling av saker og innsynsspørsmål, ta noe lengre tid enn vanlig.

Til toppen