Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Statsministerens kontor

Erna Solberg (H)

Statsminister

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.
Regjeringen Solberg

Granavolden-plattformen

Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Logoen til bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Her kan du lese mer om status for arbeidet.

Skjermbilde fra regjeringen.no

Søk i regjeringer siden 1814

Dette er en oversikt over Norges regjeringer, departementer, regjeringsmedlemmer og politiske medarbeidere siden sentrale norske styringsorganer ble gjenopprettet i 1814.

Dokumenter

Saker til Stortinget

Oversikt over saker regjeringen planlegger å sende over til Stortinget i høstsesjonen 2020.

Offisielt frå statsråd

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Aktuelt fra Statsministerens kontor

De tre partilederne i regjering på pressekonferanse om koronasituasjonen

Nye nasjonale innstramminger

26.10.2020: For å ta vare på liv og helse og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land, innfører regjeringen nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode.

Nett-tv

Se sendingen her

Regjeringen varsler nye nasjonale innstramminger

23.10.2020: Regjeringen har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å anbefale nye smittetiltak på grunn av økende smitte.

Nett-tv

Se sendingen her

Presenterer den nye samfunnssikkerhetsmeldingen og langtidsplanen for Forsvaret

Fredag 16. oktober kl.12.00 legger statsministeren, justis- og beredskapsministeren og forsvarsministeren frem den nye samfunnssikkerhetsmeldingen og den nye langtidsplanen for Forsvaret.

Nett-tv

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, statsminister Erna Solberg og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad står bak hver sin talerstol på Statsministerens kontor.

3. september kl. 09.00:

Pressekonferanse for barn om korona

28.08.2020: Sommeren er over, skolen er i gang og korona-pandemien preger fortsatt livene våre. For å svare på nye spørsmål om korona-utviklingen, holder regjeringen en ny pressekonferanse for barn.

SMK-logo

Statsministerens kontor og koronautbruddet

16.03.2020: Statsministerens kontor har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress. Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser, behandling av saker og innsynsspørsmål, ta noe lengre tid enn vanlig.