Statsministerens kontor

Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsminister

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Nett-tv

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram står på et podie utenfor Reina leir, ved siden av en stridsvogn.

Norge styrker Forsvaret gjennom kjøp av nye stridsvogner

Pressemelding 03.02.2023

Regjeringen har besluttet å anskaffe 54 stridsvogner av typen Leopard 2 fra tyske Krauss-Maffei Wegmann. Det er lagt inn en mulighet for kjøp av ytterligere 18 vogner. De første nye stridsvognene ventes levert i 2026. Dette er en klar styrking av norsk forsvarsevne og nasjonal beredskap.

Statsminister Jonas Gahr Støre på Stortingets talerstol.

Statsministerens redegjørelse for Stortinget om krigen i Ukraina og dens følger

Tale/innlegg 02.02.2023

President, vi nærmer oss årsdagen for Russlands angrep på Ukraina. Et skjebneår med krig og krigsforbrytelser, ødeleggelser og drap i et omfang vi ikke har sett på vårt kontinent siden andre verdenskrig.

Slottet på kveldstid.

Offisielt frå statsråd

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium skjer det i Kongen i statsråd, som er det same som statsrådet, under leiing av Kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. På denne nettsida står ein kort omtale av enkelte av avgjerdene som er behandla i statsrådsmøtet same dag.

Regjeringen Støre 28. april 2022. Regjeringsmedlemmene står mot en blå bakgrunn med riksløver.

Hurdalsplattformen

Regjeringsplattform for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen Støre ble utnevnt av Kongen i statsråd 14. oktober 2021.

En av løvestatuene foran Stortinget

Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2023

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Støre til Stortinget vårsesjonen 2023, sortert etter departementene.

Skjermbilde fra regjeringen.no

Søk i regjeringer siden 1814

Dette er en oversikt over Norges regjeringer, departementer, regjeringsmedlemmer og politiske medarbeidere siden sentrale norske styringsorganer ble gjenopprettet i 1814.