Statsministerens kontor

Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsminister

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.
Regjeringen Støre 28. april 2022. Regjeringsmedlemmene står mot en blå bakgrunn med riksløver.

Hurdalsplattformen

Regjeringsplattform for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen Støre ble utnevnt av Kongen i statsråd 14. oktober 2021.

Logoen til bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Her kan du lese mer om status for arbeidet.

Skjermbilde fra regjeringen.no

Søk i regjeringer siden 1814

Dette er en oversikt over Norges regjeringer, departementer, regjeringsmedlemmer og politiske medarbeidere siden sentrale norske styringsorganer ble gjenopprettet i 1814.

Dokumenter

Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2022

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Støre til Stortinget vårsesjonen 2022, sortert etter departementene.

Offisielt frå statsråd

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Aktuelt fra Statsministerens kontor

Nett-tv Statsminister Jonas Gahr Støre foran en blå pressevegg med riksløven og Statsministerens kontor-tekst på tre språk.

Se sendingen her

Pressekonferanse om skytingen i Oslo

25.06.2022: Statsminister Jonas Gahr Støre, justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen holdt pressekonferanse lørdag ettermiddag, i forbindelse med skytingen i Oslo natt til 25. juni. Se pressekonferansen i opptak her.

Nett-tv

Jonas Gahr Støre står ved en talerstol i hagen i Parkveien 45.

Halvårlig oppsummerende pressekonferanse

Statsminister Jonas Gahr Støre inviterte til halvårlig oppsummerende pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i Oslo fredag 24. juni. Du kan se pressekonferansen i opptak her.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminsiter Jan Christian Vestre står på scenen i industrihallen til Rosenberg.

Slik skal Norge bli en grønn industrikjempe

23.06.2022: Regjeringens veikart for grønt industriløft viser hvordan Norge skal lykkes med nye, grønne industrietableringer og styrke eksisterende industri. Veikartet ble lagt fram av statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre i Stavanger torsdag.