Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Aktuelt nå

Nett-tv

Regjeringen Solberg på slottsplassen etter at regjeringen ble utvidet i statsråd på slottet.

Endringer i regjeringen

17.01.2018: Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Her kan du se statsrådslisten og en pressekonferansen med Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande.

Foto av Odvar Nordli på fotoveggen med tidligere statsministre på Statsministerens kontor.

Odvar Nordlis bisettelse

19.01.2018: Statsminister Erna Solbergs tale i bisettelsen til Odvar Nordli i Tangen kirke 19. januar 2018.

Dokumenter

Stortingsbygningen

Saker til Stortinget

Oversikt over saker regjeringen planlegger å sende over til Stortinget i høstsesjonen 2017.

Statsministerens kontor i Glacisgata

Kontoret og forløperne

Siden embetet som norsk statsminister ble opprettet i november 1814, har organiseringen av statsministerens sekretariat skiftet. Begrepet Statsministerens kontor begynte først å komme i bruk i oktober 1939. Her er glimt fra historien siden 1814.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av Statsministerens kontor. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2018