Statsministerens kontor

Erna Solberg (H)

Statsminister

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Tema og innsikt

Regjeringen Solberg 2. oktober 2019.

Granavolden-plattformen

Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Logoen til bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Her kan du lese mer om status for arbeidet.

Regjeringen Solberg i statsråd på Slottet. Kongen og Kronprinsen sitter ved enden av bordet.

Søk i regjeringer siden 1814

Dette er en oversikt over Norges regjeringer, departementer, regjeringsmedlemmer og politiske medarbeidere siden sentrale norske styringsorganer ble gjenopprettet i 1814.

Dokumenter

Saker til Stortinget

Oversikt over saker regjeringen planlegger å sende over til Stortinget i høstsesjonen 2019.

Offisielt frå statsråd

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Aktuelt fra Statsministerens kontor

Kroatias statsminister Andrej Plenkovic tok i mot statsminister Erna Solberg 20. november 2019.

Erna Solberg møtte Kroatias statsminister

20.11.2019: Statsminister Erna Solberg møtte i ettermiddag Kroatias statsminister Andrej Plenkovic. Kroatia overtar formannskapet i EU fra 1. januar 2020. Det er tradisjon for at statsministeren besøker det påtroppende formannskapet for å bidra med regjeringens innspill til arbeidet som venter.

Tysklands forbundskansler Angela Merkler tar imot statsminister Erna Solberg på Compact with Africa-møtet i Berlin.

Statsministeren på Compact with Africa i Berlin

19.11.2019: - Norge ønsker et sterkere samarbeid mellom Afrika og Europa når det gjelder investeringer og næringsutvikling. Også norske bedrifter trenger nye markeder å vokse i og Afrika representerer spennende muligheter, sier statsminister Erna Solberg.

Til toppen