Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Aktuelt nå

Statsminister Erna Solberg taler om norsk økonomi hos BI Nydalen.

- Vendepunkt for norsk økonomi

05.10.2015 - For å sikre at vi også i fremtiden har arbeidsplasser som kan bære vårt lønns- og velferdsnivå, så må det tas noen tydelige og offensive grep. Mye tyder på at vi i dag står midt i et viktig vendepunkt for norsk økonomi. Det sa statsminister Erna Solberg da hun foreleste om norsk økonomi på Handelshøyskolen BI få dager før regjeringen legger frem statsbudsjettet for 2016. Du kan lese hele innlegget her.

Statsminister Erna Solberg på besøk hos Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen i Oslo.

- Takk for innsatsen!

01.10.2015 - Statsminister Erna Solberg besøkte torsdag Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. Solberg takker både de frivillige og politiet for den innsatsen de gjør for å ta imot de mange asylsøkerne som kommer til Norge.

Dokumenter

Saker til Stortinget

Oversikt over saker regjeringen planlegger å sende over til Stortinget i vårsesjonen 2015.

Kontoret og forløperne

Siden embetet som norsk statsminister ble opprettet i november 1814, har organiseringen av statsministerens sekretariat skiftet. Begrepet Statsministerens kontor begynte først å komme i bruk i oktober 1939. Her er glimt fra historien siden 1814.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av Statsministerens kontor. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.