Kontakt Statsministerens kontor

Vi gjør oppmerksom på at Statsministerens kontor er underlagt arkivregelverket og offentleglova. Det betyr alle våre saksdokumenter, inkludert for eksempel brev og e-poster til og fra kontoret, som hovedregel er offentlige.

På våre nettsider er det en offentlig journal som viser en oversikt over for eksempel brev og e-poster som blir sendt til og fra kontoret. Den som ønsker det, kan be om innsyn i disse. Det betyr at henvendelser til Statsministerens kontor kan bli offentlig kjent.

Besøksadresse:
Glacisgata 1, Oslo

Postadresse:
Postboks 8001 Dep.
0030 Oslo

E-post:
postmottak@smk.dep.no 

Ansatte ved Statsministerens kontor: Depkatalog

Telefon:
Sentralbord +47 22 24 90 90
Telefaks: +47 22 24 95 00

Pressekontakter