Kontakt Statsministerens kontor

Her finner du adresser og telefonnummer og annen kontaktinformasjon til Statsministerens kontor.

Vi gjør oppmerksom på at Statsministerens kontor er underlagt arkivregelverket og offentleglova. Det betyr alle våre saksdokumenter, inkludert for eksempel brev og e-poster til og fra kontoret, som hovedregel er offentlige.

På våre nettsider er det en offentlig journal som viser en oversikt over for eksempel brev og e-poster som blir sendt til og fra kontoret. Den som ønsker det, kan be om innsyn i disse. Det betyr at henvendelser til Statsministerens kontor kan bli offentlig kjent.

Besøksadresse:
Glacisgata 1, Oslo

Postadresse:
Postboks 8001 Dep.
0030 Oslo

E-post:
postmottak@smk.dep.no 

Ansatte ved Statsministerens kontor: Depkatalog

Telefon:
Sentralbord +47 22 24 90 90
Telefaks: +47 22 24 95 00

Pressekontakter