Organisering og ledelse

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Organisasjonskart for Statsministerens kontor.