Statsministerens politiske medarbeidere

Foruten statsministeren består den politiske staben ved Statsministerens kontor av ni statssekretærer og en politisk rådgiver.