Statsministerens politiske medarbeidere

Foruten statsministeren består den politiske staben ved Statsministerens kontor av åtte statssekretærer og en politisk rådgiver.