Statsministerens politiske medarbeidere

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Foruten statsministeren består den politiske staben ved Statsministerens kontor av syv statssekretærer og en politisk rådgiver.