Administrativ ledelse

Foruten statsministeren og den politiske staben, har Statsministerens kontor en fast stab på ca. 55 personer. Staben er delt i tre avdelinger og én seksjon. Nedenfor finner du oversikt over den administrative ledelse ved Statsministerens kontor (embetsverket).  

  • Regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo

    Anne Nafstad Lyftingsmo

    Regjeringsråden leder den faste staben ved Statsministerens kontor. Hun har ansvaret for den daglige driften av kontoret. Dette inkluderer også arbeidsgiveroppgaver for de politiske stillingene ved Statsministerens kontor og i departementene.

    E-post: anl@smk.dep.no

    Telefon: 22 24 40 24