Administrativ ledelse

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Foruten statsministeren og den politiske staben, har Statsministerens kontor en fast stab på ca. 80 personer. Staben er delt i tre avdelinger og én seksjon. Nedenfor finner du oversikt over den administrative ledelse ved Statsministerens kontor (embetsverket).