Energidepartementet

Terje Aasland (Ap)

Energiminister

Olje- og energidepartementet (OED) endret navn til Energidepartementet (ED) 1. januar 2024. Energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Norge-EU-flagg

EU/EØS og energi:

Spørsmål og svar om fornybardirektivet

Artikkel

Regjeringen jobber med å vurdere om EUs fornybardirektiv fra 2018 skal innføres i norsk rett. Fornybardirektivet er en del av Ren energi-pakken som ble vedtatt i 2018 og 2019 og som støtter opp om EUs mål på energi- og klimaområdet. Direktivet ble revidert i 2023, men endringene fra 2023 tas det ikke stilling til nå. Her finner du svar på noen aktuelle spørsmål om fornybardirektivet fra 2018.

Kart over utlysningsareal for havbunnsmineraler

Havbunnsmineraler:

Høring av første konsesjonsrunde for havbunnsmineraler

Pressemelding 26.06.2024

Energidepartementet har sendt forslag til utlysning av første konsesjonsrunde for havbunnsmineraler på offentlig høring. Dette er områder der selskapene vil kunne søke om utvinningstillatelser, slik at arbeidet med å undersøke og innhente kunnskap om hvorvidt det er grunnlag for bærekraftig mineralutvinning på norsk sokkel kan starte.

Havvindmøller

Havvind

Noreg har ein ambisjon om at det innan 2040 skal tildelast område for 30 000 MW havvindproduksjon. I 2020 vart dei første områda på norsk sokkel opna for fornybar energiproduksjon til havs, og styresmaktene har sidan då jobba med å fastsetje regelverket i tett samarbeid med næringslivet og andre brukarar av havet. I 2023 vart dei første prosjektområda for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II kunngjorde.

'

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.