Energidepartementet

Terje Aasland (Ap)

Energiminister

Olje- og energidepartementet (OED) endret navn til Energidepartementet (ED) 1. januar 2024. Energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Biletet viser ei fjellside der det er gått eit stort ras. På biletet ser ein at raset har sperra av ein veg som går inn til bustader.

Ny stortingsmelding:

Sterkare førebygging av flaum og skred

Pressemelding 31.05.2024

Flaum og skred kan ha store konsekvensar, og fleire enn 300 000 menneske bur i område som er utsette for flaum og skred. Regjeringa vil auke tryggleiken for folk, og legg i dag fram ei stortingsmelding med tiltak for ulike delar av samfunnet.

Bilde av energiminister Terje Aasland i møte med representanter fra Konkraft

Energipartnerskap:

Inviterer til energipartnerskap for utslippskutt og styrket kraftbalanse

Nyhet 13.05.2024

– Regjeringen har som mål å etablere et energipartnerskap med olje- og gassnæringen som kan bidra både til tiltak som bedrer kraftbalansen og til fortsatt utslippskutt på sokkelen, sier energiminister Terje Aasland.

Havvindmøller

Havvind

Noreg har ein ambisjon om at det innan 2040 skal tildelast område for 30 000 MW havvindproduksjon. I 2020 vart dei første områda på norsk sokkel opna for fornybar energiproduksjon til havs, og styresmaktene har sidan då jobba med å fastsetje regelverket i tett samarbeid med næringslivet og andre brukarar av havet. I 2023 vart dei første prosjektområda for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II kunngjorde.

'

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.