Energidepartementet

Terje Aasland (Ap)

Energiminister

Olje- og energidepartementet (OED) endret navn til Energidepartementet (ED) 1. januar 2024. Energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Bilde av plattform i Nordsjøen.

TFO 2023:

62 nye utvinningstillatelser

Energidepartementet tilbyr selskapene 62 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel i konsesjonsrunden TFO 2023. I TFO 2022 ble det tildelt 47 utvinningstillatelser.

Bilde av havbunnsmineraler.

Havbunnsmineraler:

Norge åpner opp for havbunnsmineraler

Tirsdag behandlet Stortinget regjeringens forslag om åpning av et område for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Med Stortingets vedtak legges det nå til rette for en skrittvis og forsvarlig utvikling av havbunnsmineraler, basert på en føre-var-tilnærming.

Havvind på METCentre, Utsira.

Havvind

Noreg har ein ambisjon om at det innan 2040 skal tildelast område for 30 000 MW havvindproduksjon. I 2020 vart dei første områda på norsk sokkel opna for fornybar energiproduksjon til havs, og styresmaktene har sidan då jobba med å fastsetje regelverket i tett samarbeid med næringslivet og andre brukarar av havet. I 2023 vart dei første prosjektområda for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II kunngjorde.

'

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.