Energidepartementet

Terje Aasland (Ap)

Energiminister

Olje- og energidepartementet (OED) endret navn til Energidepartementet (ED) 1. januar 2024. Energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Bildemontasje av mennesker i ulike jobb- og livssituasjoner. Illustrasjon til revidert nasjonalbudsjett 2024

Revidert nasjonalbudsjett:

Betydeleg auke til førebygging av flaum og skred

Pressemelding 14.05.2024

Regjeringa foreslår å auke rammene til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) med til saman 280 millionar kroner for å førebyggje flaum- og skredskadar. Av dette går 150 millionar kroner til krise- og hastetiltak etter ekstremvêret «Hans».

Bilde av energiminister Terje Aasland i møte med representanter fra Konkraft

Energipartnerskap:

Inviterer til energipartnerskap for utslippskutt og styrket kraftbalanse

Nyhet 13.05.2024

– Regjeringen har som mål å etablere et energipartnerskap med olje- og gassnæringen som kan bidra både til tiltak som bedrer kraftbalansen og til fortsatt utslippskutt på sokkelen, sier energiminister Terje Aasland.

Havvindmøller

Havvind

Noreg har ein ambisjon om at det innan 2040 skal tildelast område for 30 000 MW havvindproduksjon. I 2020 vart dei første områda på norsk sokkel opna for fornybar energiproduksjon til havs, og styresmaktene har sidan då jobba med å fastsetje regelverket i tett samarbeid med næringslivet og andre brukarar av havet. I 2023 vart dei første prosjektområda for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II kunngjorde.

'

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.