Energidepartementet

Terje Aasland (Ap)

Energiminister

Olje- og energidepartementet (OED) endret navn til Energidepartementet (ED) 1. januar 2024. Energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Gassbobler på havoverflaten

Samarbeid for å sikre kritisk undersjøisk infrastruktur

Nyhet 09.04.2024

Norge og fem andre nordsjøland har signert en felleserklæring om samarbeid for å beskytte energi- og teleinfrastruktur i Nordsjøen.

Standardbilde av familie på sofaen. Mor betaler regning.

Strammar kraftig til i straummarknaden

Pressemelding 05.04.2024

Regjeringa tar viktige grep for å sikre ein enkel og oversiktleg straummarknad for forbrukarane. Hovudmålet med endringane er å gjere straummarknaden meir forbrukarvennleg. Dessutan vil regjeringa at dei som ikkje følgjer forbrukarreglane skal miste moglegheita til å selje straum.

Havvind på METCentre, Utsira.

Havvind

Noreg har ein ambisjon om at det innan 2040 skal tildelast område for 30 000 MW havvindproduksjon. I 2020 vart dei første områda på norsk sokkel opna for fornybar energiproduksjon til havs, og styresmaktene har sidan då jobba med å fastsetje regelverket i tett samarbeid med næringslivet og andre brukarar av havet. I 2023 vart dei første prosjektområda for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II kunngjorde.

'

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.