Lover og regler for olje- og energisektoren

Standard konsesjonsverk olje og gass og lover og regelverk for energi og vassdrag.

Lover Olje- og energidepartementets ajourførte lover (Lovdata)

Forskrifter Olje- og energidepartementets ajourførte forskrifter (Lovdata)

Leter du etter andre lover som er relatert til Olje- og energisektoren, kan du søke på Stiftelsen Lovdatas sider.

Stortinget Du kan følge Stortingets behandling av lovforslag her.

Lover og regelverk

Standard konsesjonsverk Olje- og gass