Lover og regler for olje- og energisektoren

Standard konsesjonsverk olje og gass og lover og regelverk for energi og vassdrag.

Lover Olje- og energidepartementets ajourførte lover (Lovdata)

Forskrifter Olje- og energidepartementets ajourførte forskrifter (Lovdata)

Leter du etter andre lover som er relatert til Olje- og energisektoren, kan du søke på Stiftelsen Lovdatas sider.

Stortinget Du kan følge Stortingets behandling av lovforslag her.

Lover og regelverk

Se ytterligere informasjon om reguleringen av energisektoren  på våre faktasider energifaktanorge.no.

Standard konsesjonsverk Olje- og gass

Se ytterligere informasjon om konsesjonsverket på våre faktasider norskpetroleum.no.