Andres bruk av innretninger (Third party access - TPA)

Forskrift 20. desember 2005 nr. 1625 har til formål å sikre effektiv bruk av infrastrukturen og dermed gi rettighetshaverne gode insentiver til å drive lete- og utvinningsvirksomhet nær eksisterende infrastruktur.

Forskriften gir rammer for forhandlingsprosessen mellom eier og bruker av innretningene, og for utformingen av tariffer og vilkår i avtaler om andre sin bruk av innretninger. Uenigheter som oppstår under forskriften kan bringes inn for Olje- og energidepartementet til avgjørelse, jf. forskriften § 13.

Her publiseres løpende departementets avgjørelser under forskriften.

Ularøret - Oselvar vedtak 2012.pdf

HWU - Tyrihans vedtak 2014.pdf

Troll - Fram 2017.pdf

Njord - Bauge vedtak 2017.pdf

Njord- Bauge kgl. res 2018.pdf

Gjøa – Nova vedtak 2018.pdf