Havbunnsmineraler

Det legges nå til rette for en ny næring som kan bidra til fremtidig verdiskaping fra havet: utvinning av havbunnsmineraler. Mineralene på havbunnen vår kan bli viktige for fremtidens teknologier og skape nye muligheter for industrien. Ny lov om mineralvirksomhet på norsk sokkel (havbunnsmineralloven) har nå trådt i kraft.

Forside Prp. Havbunnsmineraler

Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)

Olje- og energidepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen. Lovforslaget skal legge til rette for kommersiell undersøkelse etter og utvinning av mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel.

Mineralutvinning - havbunnsmineraler

Mineralutvinning på havbunnen

Mineralutvinning på havbunnen kan ha et stort fremtidig markedspotensial. Vekst i etterspørselen etter fornybare energikilder som sol, vann og vind øker behovet for en rekke mineraler. Dette gjelder blant annet mineraler som inneholder sjeldne jordarter som er nødvendige bestanddeler i produksjon av blant annet vindturbiner, solcellepanel og el-biler samt høyteknologiske produkter som mobiltelefoner og PCer.

Seminar om havbunnsmineraler

Tale av statssekretær Rikard Gaarder Knutsen

Seminar om havbunnsmineraler

Det er en stor glede for meg å ønske velkommen til Olje- og energidepartementet og til seminar om havbunnsmineraler og det som kan komme til å bli en ny og spennende havnæring for Norge.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Havbunnsmineraler

Havbunnsmineraler

Havbunnsmineralloven trer i kraft

Stortinget har vedtatt lov 22. mars 2019 nr. 7 om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven). Loven trer i kraft i dag, 1. juli.

Temaisidene HAV på regjeringen.no

Temasider: Hav

Regjeringens havstrategi

Regjeringen satser på hav og Norge har tatt en internasjonal lederrolle i globale havspørsmål. Mer enn 200.000 nordmenn jobber innenfor olje, sjømat eller maritim næring, og i 2017 skapte havnæringene verdier for 680 milliarder kroner.

Dokumenter

Prop. 106 L (2017–2018)

Olje- og energidepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen. Lovforslaget skal legge til rette for kommersiell undersøkelse etter og utvinning av mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel.

Til toppen