Tidslinje havbunnsmineraler

På denne tidslinjen finner du en oversikt over prosessen med å åpne norsk sokkel for mineralvirksomhet på havbunnen.

Solberg-regjeringen la frem forslag til havbunnsminerallov i 2018, som ble vedtatt av Stortinget i mars 2019. Havbunnsmineralloven trådte i kraft 1. juli 2019, og våren 2020 igangsatte Solberg-regjeringen en åpningsprosess for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel. Forslag til konsekvensutredningsprogram ble sendt på høring i januar 2021 og fastsatt i september samme år.