Energi

Strøm

Sikker strømforsyning er avgjørende for et moderne samfunn. I næringsliv, offentlig tjenesteyting og husholdninger regnes sikker tilgang på strøm som en selvfølge.

Bilde av kraftmaster i solnedgang.

Strømforsyning og strømnettet

Sikker og pålitelig strømforsyning er avgjørende i et moderne samfunn, og Norge har et omfattende strømnett som transporterer kraft fra produsenter til forbrukere.

Kraftmast mot rosa og blå himmel

Kraftmarkedet og strømpris

Markedsprisen på strøm fastsettes på Nord Pool og avhenger av tilbud og etterspørsel. Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked og innlemmet i kraftmarkedet i Europa.

Kraftmast mot gul himmel

Kraftforsyningen

Olje- og energidepartementet har det overordnende ansvaret for landets kraftforsyning. Det operative ansvaret for kraftforsyningsberedskapen er delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Siste om strøm

Relaterte tema