EU/EØS og energi

Norge er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.

Energi ikoner som viser oljeplattform, vindmølle, eksport, nett, mast og oljetønne

EØS-avtalen som rammeverk for energisamarbeidet

Gjennom EØS-avtalen er Norge med i EUs indre energimarked. En rekke av EUs direktiver og forordninger på energiområdet, og tilstøtende områder som klima og forskning, blir innlemmet i EØS-avtalen. Den setter rammevilkårene for samarbeidet på energiområdet.

Flaggene til EU medlemsland

Nyttige lenker Europa-informasjon

Her finner du nyttige lenker til EFTA, EU og den norske EU-delegasjonen i Brussel.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

'

To arrangementer på energisamarbeidet mellom Norge og EU

Norge arrangerer et seminar om CCS, og en konferanse om Europas grønne giv og 'Fit for 55'-pakken i Brussel 30. september og 1. oktober. Olje- og energiminister Tina Bru vil være tilstede på begge. Les mer om program og påmelding her.

'

Europakommisjonens forslag til revidert fornybardirektiv og energieffektiviseringsdirektiv

Olje- og energidepartementet sendte 15. juli to energirelaterte rettsakter knyttet til Europas grønne giv på høring. Flere høringsinstanser har bedt om en utvidet høringsfrist, og høringsfristen ble utvidet til 10. september 2021.