EU/EØS og energi

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Norge er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.

EU – vårt viktigste energimarked

Europa er vår største og viktigste handelspartner på energiområdet. Rundt 90 prosent av den norske oljeproduksjonen selges til EU-markedet og nesten all norsk gass leveres gjennom gassrørledninger til Europa. På kraftsiden er Norge godt integrert både i det nordiske og det europeiske kraftmarkedet.

EØS-avtalen som rammeneverk for energisamarbeidet

Gjennom EØS-avtalen er Norge med i EUs indre energimarked. En rekke av EUs direktiver og forordninger på energiområdet, og tilstøtende områder som klima og forskning, blir innlemmet i EØS-avtalen. Den setter rammevilkårene for samarbeidet på energiområdet.

Nyttige lenker Europa-informasjon

Her finner du nyttige lenker til EFTA, EU, Europaportalen og den norske EU-delegasjonen i Brüssel.

Aktuelt nå

Tybring-Gjedde diskuterte CO2-håndtering i Europaparlamentet

Statssekretær Ingvil Smines Tybring‐Gjedde diskuterte CO2-fangst og -lagring på et arrangement i Europaparlamentet torsdag.

Energifrokost med land fra Norden og Baltikum

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde ledet 27. februar et møte i Brussel der land fra Norden og Baltikum deltok. Tema for møtet var forslag til nytt energiregelverk i EU og fant sted rett før EUs energirådsmøte. Tybring-Gjedde møtte også Jerzy Buzek som leder komiteen i Europaparlamentet som har ansvar for energisaker.

Brexit og energisektoren

Regjeringen har igangsatt et arbeid for å belyse sentrale problemstillinger knyttet til Storbritannias uttreden av EU. Et av områdene som er berørt, er energisektoren. Hovedpunktene kan du lese her.

Flere saker om EU/EØS og energi

Dokumenter

Ressurser

Kontakt

Olje- og energidepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Akersgata 59, 0033 Oslo, Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo