EU/EØS og energi

Norge er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.

""

EU – vårt viktigste energimarked

Europa er vår største og viktigste handelspartner på energiområdet. Rundt 90 prosent av den norske oljeproduksjonen selges til EU-markedet og nesten all norsk gass leveres gjennom gassrørledninger til Europa. I tillegg er Norge en del av både i det nordiske og det europeiske kraftmarkedet.

Energi ikoner som viser oljeplattform, vindmølle, eksport, nett, mast og oljetønne

EØS-avtalen som rammeneverk for energisamarbeidet

Gjennom EØS-avtalen er Norge med i EUs indre energimarked. En rekke av EUs direktiver og forordninger på energiområdet, og tilstøtende områder som klima og forskning, blir innlemmet i EØS-avtalen. Den setter rammevilkårene for samarbeidet på energiområdet.

Flaggene til EU medlemsland

Nyttige lenker Europa-informasjon

Her finner du nyttige lenker til EFTA, EU, Europaportalen og den norske EU-delegasjonen i Brüssel.

Aktuelt nå

Deltok på nordisk-baltisk EU-møte

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde møtte nordiske og baltiske kolleger i forkant av EUs energirådsmøte i Luxemburg. Tema for møtet var utviklingen av EUs energiregelverk, med særlig oppmerksomhet rettet mot energieffektivisering.

Tredje energimarkedspakke – beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen

EØS-komiteen fattet i dag beslutning om å innlemme tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen.

Energieksperter fra EU på norgesbesøk

Representanter fra EUs medlemsland kommer denne uka til Norge, for å lære mer om norsk energisektor.

Alle saker om EU/EØS og energi

Dokumenter

Ressurser

Kontakt

Olje- og energidepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Akersgata 59, 0033 Oslo, Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo