EU/EØS og energi

Norge er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.

""

EU – vårt viktigste energimarked

Europa er vår største og viktigste handelspartner på energiområdet. Rundt 90 prosent av den norske oljeproduksjonen selges til EU-markedet og nesten all norsk gass leveres gjennom gassrørledninger til Europa. I tillegg er Norge en del av både i det nordiske og det europeiske kraftmarkedet.

Energi ikoner som viser oljeplattform, vindmølle, eksport, nett, mast og oljetønne

EØS-avtalen som rammeverk for energisamarbeidet

Gjennom EØS-avtalen er Norge med i EUs indre energimarked. En rekke av EUs direktiver og forordninger på energiområdet, og tilstøtende områder som klima og forskning, blir innlemmet i EØS-avtalen. Den setter rammevilkårene for samarbeidet på energiområdet.

Flaggene til EU medlemsland

Nyttige lenker Europa-informasjon

Her finner du nyttige lenker til EFTA, EU, Europaportalen og den norske EU-delegasjonen i Brussel.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Tina Bru

Norsk innspill til EU-høring om havenergi

Olje- energiminister Tina Bru har sendt et brev til EUs energikommissær Kadri Simson, i forbindelse med EU-kommisjonens høring om havenergi.

Foreløpig norsk innspill til EU og European Green Deal

Brev fra statsminister Erna Solberg til kommisjonspresident Ursula von der Leyen, med foreløpige norske innspill til Kommisjonens melding fra 11. desember 2019 om European Green Deal. Det norske innspillet ble også formidlet 5. mars 2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til Kommisjonens visepresident Frans Timmermans, i en samtale mellom de to i tilknytning til møter i Green Growth Group og i EUs miljøråd i Brussel.

Kontakt

Olje- og energidepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, 0033 Oslo