Energi

EU/EØS og energi

Norge er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.

'

Norges energisamarbeid med EU

Norge har et tett samarbeid med EU på energiområdet, og er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen. Departementet har tett kontakt med EU-kommisjonen blant annet gjennom en egen energidialog, hvor statsråd og kommissær møtes.

Energi ikoner som viser oljeplattform, vindmølle, eksport, nett, mast og oljetønne

EØS-avtalen som rammeverk for energisamarbeidet

Gjennom EØS-avtalen er Norge med i EUs indre energimarked. En rekke av EUs direktiver og forordninger på energiområdet, og tilstøtende områder som klima og forskning, blir innlemmet i EØS-avtalen. Den setter rammevilkårene for samarbeidet på energiområdet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

'

EUs klimapakke Klar for 55 (Fit for 55)

Klimapakken "Klar for 55" (Fit for 55) skal gjøre at EU når målet om å redusere netto utslipp av klimagasser med 55 prosent fra 1990 til 2030. EUs klimapakke får stor betydning for norsk klimapolitikk.

Siste nytt om temaet