EU/EØS og energi

Norge er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.

""

EU – vårt viktigste energimarked

Europa er vår største og viktigste handelspartner på energiområdet. Rundt 90 prosent av den norske oljeproduksjonen selges til EU-markedet og nesten all norsk gass leveres gjennom gassrørledninger til Europa. I tillegg er Norge en del av både i det nordiske og det europeiske kraftmarkedet.

Energi ikoner som viser oljeplattform, vindmølle, eksport, nett, mast og oljetønne

EØS-avtalen som rammeverk for energisamarbeidet

Gjennom EØS-avtalen er Norge med i EUs indre energimarked. En rekke av EUs direktiver og forordninger på energiområdet, og tilstøtende områder som klima og forskning, blir innlemmet i EØS-avtalen. Den setter rammevilkårene for samarbeidet på energiområdet.

Flaggene til EU medlemsland

Nyttige lenker Europa-informasjon

Her finner du nyttige lenker til EFTA, EU og den norske EU-delegasjonen i Brussel.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

'

Norges innspill til EUs taksonomi for bærekraftig finans

Norges innspill til EUs klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet (taksonomien) for bl.a. fornybar energi, hydrogen, karbonfangst- og lagring, maritim transport og skogbruk.

'

Norge styrker grønt samarbeid med EU

Norge har teknologi og kunnskap som er viktig for Europas grønne omstilling. Et møte mellom norske ministre og EU-kommissærer 1. mars 2021, markerte at Norge og EU er enige om å styrke samarbeidet om hvordan vi kan sikre overgangen til en moderne og konkurransekraftig lavutslippsøkonomi.

Kontakt

Olje- og energidepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, 0033 Oslo