Norges energisamarbeid med EU

Norge har et tett samarbeid med EU på energiområdet, og er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen. Departementet har tett kontakt med EU-kommisjonen blant annet gjennom en egen energidialog, hvor statsråd og kommissær møtes.

Det er viktig at norske energiprodusenter har stabile og forutsigbare rammevilkår. Det er derfor av stor betydning å følge utformingen av nye direktiver, forordninger og beslutninger på energiområdet i EU.

Egne temasider om energisamarbeidet.

EØS-notater om energi.

Olje- og energidepartementets EØS-strategi.

Strategien beskriver hvordan EU/EØS-arbeidet organiseres i OED, og hva som er hovedmålsetninger og overordnede prioriteringer. Den inneholder også en liste over sentrale forum der OED deltar, i tillegg til nyttige lenker til mer informasjon.

 

EU/EØS-spørsmål på energiområdet – organisering

  • EØS-gruppen, på departementsnivå, hvor aktuelle EØS-relaterte spørsmål drøftes og arbeidet koordineres.
  • Energiråden i Brussel, kontaktpunkt i Brussel for oppfølging av aktuelle EU/EØS-spørsmål på energiområdet.
  • Spesialutvalget for energi (EU/EØS), hvor enkelte fagdepartement er representert og hvor aktuelle rettsakter på området blir drøftet og eventuelt foreslått innlemmet i EØS-avtalen.
  • Koordineringsutvalget for EU/EØS, hvor samtlige departementer er representert.
  • EFTAs arbeidsgruppe for energispørsmål, herunder tilhørende møter med Kommisjonen.
  • Kontaktutvalget for EU/EØS-spørsmål, hvor energiindustrien og interesseorganisasjoner deltar. I tillegg til faste møter anvendes kontaktutvalget ofte som høringsinstans på området.
  • Energidialogen mellom Norge og EU-Kommisjonen. I denne kontekst avholdes det møter mellom energiministeren og Kommisjonens energikommissær.

 

Sentrale kontaktpersoner i OED:

Ekspedisjonssjef 

Odd Sverre Haraldsen - tlf.: 22 24 62 66

Avdelingsdirektør
Johan Vetlesen - tlf.: 22 24 63 05

Underdirektør 
Ole-Jacob Edna - tlf.: 22 24 63 22

Seniorrådgiver
Ragnar Semundseth - tlf. 22 24 61 60

Energiråden i Brussel
Gaute Erichsen - tlf.: +32 (0) 2 238 74 45

Informasjon om Norges samarbeid med EU er samlet på dette nettstedet

Til toppen