Plan, bygg og eiendom

Denne temasiden omtaler departementets ansvarsområder innen plan, bygg, kart, matrikkel, boligpolitikk og statlig eiendomsforvaltning. Ansvaret for Regjeringskvartalet og gjenreisning av dette er et særskilt område innen statens eiendomsforvaltning og er samlet på en egen side.

Kommunal planlegging

Etter plan- og bygningsloven er det i første rekke kommunen som gjennom planleggingen former det fysiske miljø og sikrer kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra egenart og lokale forutsetninger. 

Bustadmarknaden

Ein god bustad er for kvar og ein av oss ein premiss for vår livskvalitet og mogligheit til å utfolde oss. Ein god bustad gir oss moglegheit til å delta aktivt i arbeidsliv, ta skulegong og vere sosiale med andre. Gode bustader skape gode lokalsamfunn og byar.

Byggkvalitet

I arbeidet med byggkvalitet har staten lagt særlig vekt på å stimulere til sunne og sikre bygg som kan brukes av de fleste, og en redusert bruk av energi i bygg samt god byggeskikk.

Aktuelt nå

Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (SAK)

Forslaget innebærer mange små endringer som i sum vil gi en mer effektiv og betryggende byggesaksbehandling. Høringsfristen er 1. oktober 2016.

Bostøtten utvides i kollektiv

- Regjeringen foreslår å endre regelverket slik at beboere i bokollektiv kan få bostøtte. Ved å utvide ordningen legger regjeringen til rette for raskere bosetting av flyktninger i kommunene. Det bidrar til bedre integrering, spesielt av unge voksne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nå kan alle søke startlån på nett

Fra i dag kan innbyggere søke startlån og tilskudd til boligkjøp digitalt. - Nå er det slutt på at man må møte opp på boligkontoret i kommunen for å søke startlån og tilskudd til boligkjøp. Hverdagen blir litt enklere når man kan søke om dette hjemme eller fra mobilen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere saker om Plan, bygg og eiendom

Dokumenter

Veileder: reguleringsplan

Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.

Veileder: grad av utnytting

Dette er en veiledning om forståelsen av regelverket om grad av utnytting med beregnings- og målereglene til bruk som verktøy i byggesak og arealplanleggingen.

Ressurser

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgaten 44, Oslo

Bolig- og bygningsavdelingen

Telefon: 22 24 71 01
Adresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59,