Plan, bygg og eiendom

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Denne temasiden omtaler departementets ansvarsområder innen plan, bygg, kart, matrikkel, boligpolitikk og statlig eiendomsforvaltning. Ansvaret for Regjeringskvartalet og gjenreisning av dette er et særskilt område innen statens eiendomsforvaltning og er samlet på en egen side.

Kommunal planlegging

Etter plan- og bygningsloven er det i første rekke kommunen som gjennom planleggingen former det fysiske miljø og sikrer kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra egenart og lokale forutsetninger. 

Bustadmarknaden

Ein god bustad er for kvar og ein av oss ein premiss for vår livskvalitet og mogligheit til å utfolde oss. Ein god bustad gir oss moglegheit til å delta aktivt i arbeidsliv, ta skulegong og vere sosiale med andre. Gode bustader skape gode lokalsamfunn og byar.

Byggkvalitet

I arbeidet med byggkvalitet har staten lagt særlig vekt på å stimulere til sunne og sikre bygg som kan brukes av de fleste, og en redusert bruk av energi i bygg samt god byggeskikk.

Aktuelt nå

Stortinget har vedtatt enklere regler for raskere og billigere boligbygging

Etter forslag fra Regjeringen vedtok Stortinget i går endringer i plan- og bygningsloven som gir forenklinger og en mer effektiv planprosessen. – Vi jobber for å gjøre det raskere og rimeligere å bygge. Det betyr mye for at vi skal få bygget flere boliger og legge til rette for næringsliv og nye jobber, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nytt regjeringskvartal klart for tegnebrettet

– Det nye regjeringskvartalet skal være en åpen og levende del av byen, og vi tar med oss historien inn i et fremtidsrettet og moderne kvartal. Vi legger til rette for moderne, effektive og sikre kunnskapsarbeidsplasser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet.

Mer treffsikker og fleksibel bostøtte

Bostøtte skal sikre de som har lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig. Fra årsskiftet beregnes bostøtten ut fra den siste månedens inntekt. Det betyr at den fanger opp inntektsendringer med en gang slik at støtten til enhver tid er tilpasset søkernes reelle økonomiske situasjon.

Flere saker om Plan, bygg og eiendom

Dokumenter

Veileder: reguleringsplan

Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.

Veileder: grad av utnytting

Dette er en veiledning om forståelsen av regelverket om grad av utnytting med beregnings- og målereglene til bruk som verktøy i byggesak og arealplanleggingen.

Ressurser

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Statsforvaltningsavdelingen

Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Bolig- og bygningsavdelingen

Telefon: 22 24 71 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo