Statsforvaltningsavdelingen

Statsforvaltningsavdelingen har ansvar for bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor og ansvaret for sikring av regjeringsbyggene med unntak av Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor i Forsvarsdepartementets lokaler. Avdelingen har også ansvar for fellestjenester og infrastruktur i departementsfellesskapet og leder arbeidet med gjenreising av det nye regjeringskvartalet. Avdelingen har videre ansvar for organisering og inndeling av regional statsforvaltning. Etatsstyring er en viktig oppgave. Avdelingen har ansvaret for statsforvalterne, Statsbygg, Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon og Statsforvalterens fellestjenester. I tillegg har avdelingen budsjettansvaret for apanasjen og det Kongelige Hoff, samt ansvar for staten sine kongelige eiendommer.

.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Seksjon for samordning

    Seksjonen har ansvar for etatsstyring av 10 statsforvaltere. Statsforvalterne utøver i dag oppgaver for 13 departement, og seksjonen har det administrative ansvaret for statsforvalterne i tillegg til en samordningsrolle overfor de øvrige styringsetatene.

  • Seksjon for fellestjenester

    Seksjonen har ansvar for etatsstyringen av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

  • Seksjon for bygg

    Seksjonen har ansvaret for bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, og følger opp internt statlig regelverk for statens byggeprosjekter og for statens leie av lokaler i markedet.