Seksjon for samordning

Seksjonen har ansvar for etatsstyring av 10 statsforvaltere. Statsforvalterne utøver i dag oppgaver for 13 departement, og seksjonen har det administrative ansvaret for statsforvalterne i tillegg til en samordningsrolle overfor de øvrige styringsetatene.