Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Arbeidsgiverpolitisk avdeling har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Målet vårt er å bidra til at statlige virksomheter er kompetente arbeidsgivere med attraktive arbeidsplasser. Avdelingen forhandler om tariffavtaler med hovedsammenslutningene i staten og forvalter statsansatteloven, tjenestetvistloven, karanteneloven og forskrifter til lovene. Avdelingen tar initiativet til og følger opp sentrale arbeidsgiverpolitiske satsinger, er pådriver for og støtter arbeidet med omstilling, kompetanseutvikling, ledelse, samt et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Gisle Norheim. Ledergruppen består i tillegg av avdelingsdirektør Martin Kjellsen (juridisk), avdelingsdirektør Helene Marie Lassen (arbeidslivskunnskap og utvikling) og avdelingsdirektør Ragnar Ihle Bøhn (forhandlinger).