Om Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Departementsråden er den øverste faste embetsstillingen i departementet. Departementsråden avlaster og er rådgiver for statsråden, og samordner arbeidet i departementet. Departementet fungerer som et faglig sekretariat for politisk ledelse.