Statsforvalteren / statsforvaltaren

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.

Statsforvalteren har viktige styrings- og rettledningsoppgaver overfor kommunene og skal føre tilsyn med den kommunale forvaltningen og den kommunale økonomien, blant annet etter kommuneloven. Statsforvalteren er også statlig sektormyndighet på viktige områder som miljøvern, landbruk, sivil beredskap, sosial omsorg, og innenfor familiesektoren.

Statsforvalteren har rundt 2 250 ansatte og utfører arbeid for 13 departementer og 10 direktorater/tilsyn. 

Statsforvalteren hadde navnet fylkesmann frem til 1. januar 2021.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Fylke Navn Utnevnt Tiltrådt Åremål utløper
Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland 21.06.2017 01.01.2019 31.12.2024
Innlandet Knut Storberget 21.06.2017 01.01.2019 31.12.2024
Vestfold og Telemark Fred-Ivar Syrstad
(fungerende)
     
Agder Gina Lund 11.06.2021 01.01.2022 31.12.2027
Rogaland Bent Høie 26.10.2018 01.11.2021 31.12.2027
Vestland Liv Signe Navarsete 03.06.2022 01.09.2022 31.08.2028
Møre og Romsdal Else-May Norderhus 26.10.2018 01.10.2021 31.12.2027
Trøndelag Frank Jenssen 13.01.2017 01.01.2018 31.12.2023
Nordland Tom Cato Karlsen 26.10.2018 01.01.2019 31.12.2024
Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker 25.08.2017 01.01.2019 31.12.2024

 

Nettside: https://www.statsforvalteren.no/