Etater og virksomheter under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Underliggende etater

Tilknyttede virksomheter

Selskaper

  • Norid

    Norid AS er registerenheten for de norske landkodetoppdomenene .no (Norge), .sj (Svalbard og Jan Mayen) og .bv (Bouvetøya). Det er kun .no-domenet som er åpent for registreringer. Norid forvalter registreringstjenesten og navnetjenesten for toppdomenene, og statens mål som eier er at disse tjenestene skal være sikre og tilgjengelige for internettbrukerne. Statens eierandel er 100 prosent.

    Nettside: https://www.norid.no/no/