Statsbygg

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler.

Gulating lagmannsrett

Gulating lagmannsrett (Statsbygg/MIR)

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift. Statsbyggs oppgave er å tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter, og å realisere vedtatte samfunnspolitiske mål i forhold til arkitektur, statlige planinteresser, kulturminnevern og miljø.

Statsbygg skal gi råd ved kjøp og leie av lokaler, være byggherre på vegne av staten, sørge for god forvaltning av eiendommene som er knyttet til den statlige husleieordningen. Statsbygg skal også sikre statlige interesser i større eiendomsutviklingsprosjekter.

Statsbygg forvalter 2250 bygninger fordelt på 600 eiendomskompleks. Etaten organiserer, planlegger og gjennomfører om lag 160 prosjekter - større og mindre,  til enhver tid, hvorav 20-30 større prosjekter blir ferdigstilt hvert år.

Statsbygg har 845 ansatte. Hovedkontor er i Oslo og regionkontorene i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.statsbygg.no/