Styrer, råd og utvalg under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

 • Arbeidsgiverrådet i staten

  Arbeidsgiverrådet i staten er et kollektivt organ som skal gi råd til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og fremme virksomhetenes interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten.

 • Avkommersialiseringsutvalet

  Utvalet skal levere utgreiinga si i form av ein NOU til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

 • Digitaliseringsrådet

  Digitaliseringsrådet skal bidra til at statlige virksomheter lykkes med endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del. Ønsket effekt av Digitaliseringsrådet er å få til mer fornying, effektiv statlig ressursbruk og flere gode digitale tjenester som tar utgangspunkt i brukernes behov.

 • Ekspertutvalget for nasjonal kontroll med digital infrastruktur

  Utvalget skal gi konkrete forslag til hvordan staten kan ivareta nasjonal kontroll med kritisk digital kommunikasjonsinfrastruktur, som mobil- og bredåndsnett.

 • Klarspråksjuryen

  Klarspråksprisene er forvaltningspriser som skal belønne godt, klart og brukervennlig språk i offentlig sektor. Hovedprisen for staten ble opprettet i 2009. Prisene deles ut årlig av Kommunal- og distriktsdepartementet.

 • OGP-rådet

  OGP-rådet har som oppgave å bistå regjeringen i arbeidet med åpenhet i forvaltningen rettet mot OGP og være bindeleddet mellom forvaltningen og det sivile samfunnet.

 • Personvernnemnda

  Personvernnemnda (PVN) er klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet.

 • Statens lønnsutvalg

  Statens lønnsutvalg avgjør tvister etter tjenestetvistlovens § 29.

 • Viderebruksutvalget

  Utvalget skal foreslå en mer helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data).