Styrer, råd og utvalg under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

 • Arbeidsgiverrådet i staten

  Arbeidsgiverrådet i staten er et kollektivt organ som skal gi råd til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og fremme virksomhetenes interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten.

 • Avkommersialiseringsutvalet

  Utvalet skal levere utgreiinga si i form av ein NOU til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

 • Digitaliseringsrådet

  Digitaliseringsrådet skal bidra til at statlige virksomheter lykkes med endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del. Ønsket effekt av Digitaliseringsrådet er å få til mer fornying, effektiv statlig ressursbruk og flere gode digitale tjenester som tar utgangspunkt i brukernes behov.

 • Ekspertutvalget for nasjonal kontroll med digital infrastruktur

  Utvalget skal gi konkrete forslag til hvordan staten kan ivareta nasjonal kontroll med kritisk digital kommunikasjonsinfrastruktur, som mobil- og bredåndsnett.

 • Karantenenemnda

  Karantenenemnda avgjør saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen, samt oppstart av næringsvirksomhet. Karanteneutvalget byttet navn til Karantenenemnda fra 1. januar 2016 i forbindelse med ikraftredelsen av karanteneloven.

 • Klarspråksjuryen

  Klarspråksprisene er forvaltningspriser som skal belønne godt, klart og brukervennlig språk i offentlig sektor. Hovedprisen for staten ble opprettet i 2009. Prisene deles ut årlig av Kommunal- og distriktsdepartementet.

 • OGP-rådet

  OGP-rådet har som oppgave å bistå regjeringen i arbeidet med åpenhet i forvaltningen rettet mot OGP og være bindeleddet mellom forvaltningen og det sivile samfunnet.

 • Personvernnemnda

  Personvernnemnda (PVN) er klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet.

 • Statens lønnsutvalg

  Statens lønnsutvalg avgjør tvister etter tjenestetvistlovens § 29.

 • Viderebruksutvalget

  Utvalget skal foreslå en mer helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data).