Viderebruksutvalget

Utvalget skal foreslå en mer helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data).

Opprettet: 6. oktober 2021

Opphørt: Lovutvalget skal levere sin utredning i form av en NOU 1. juli 2024.

Kontakt: Postadresse: Akersgata 59

Hovedpunkter i utvalgets arbeidsområde:

Utvalget skal foreslå en mer helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data). Dette omfatter også en vurdering av om dagens regler om viderebruk i offentleglova og -forskriften bør flyttes til et nytt regelverk, og om enkelte regler bør dupliseres.

Utvalgets forslag til regulering av viderebruksområdet skal ta utgangspunkt i offentleglova med forskrift og EUs direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon fra offentlig sektor. Ovennevnte direktiv er et minimumsdirektiv, og utvalget bes derfor vurdere om Norge bør gå utover de tematiske kategoriene som følger av direktivet når det gjelder datasett med høy verdi, og også inkludere andre datasett enn de som vil omfattes av EUs gjennomføringsrettsakt om datasett med høy verdi.

Utvalget skal også se hen til EUs foreslåtte og supplerende regelverk på viderebruksområdet, f.eks. datastyringsforordningen (EU) 2018/1724, som omfatter data som er underlagt tredjepartsrettigheter. Det skal i arbeidet også sees hen til EUs personvernforordning (EU)2016/679 og personopplysningsloven.

Utvalgets mandat(PDF)

Aktive medlemmer:

 • Camilla Selman, kommuneadvokat i Oslo kommune (utvalgsleder)
 • Arve Føyen, advokat (sekretariatsleder)
 • Shahzad Rana, Oslo, teknologidirektør Microsoft Norge
 • Torger Kielland, Bergen, førsteamanuensis juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Lee Bygrave, Oslo, professor Institutt for privat rett v/Universitetet i Oslo
 • Heather Broomfield, Leikanger, seniorrådgiver Digitaliseringsdirektoratet
 • Birger S. Clementsen, Stavanger, direktør innovasjon og støttetjenester Stavanger kommune
 • Johnny Welle, Hønefoss, direktør Statens Kartverk
 • Dörthe Koerner, Brønnøysund, seniorrådgiver Brønnøysundregistrene
 • Hilde Austlid, Trondheim, senioringeniør Statens vegvesen
 • Ina Lindahl Nyrud, Oslo, advokat Norsk Journalistlag