Ekspertutvalget for nasjonal kontroll med digital infrastruktur

Utvalget skal gi konkrete forslag til hvordan staten kan ivareta nasjonal kontroll med kritisk digital kommunikasjonsinfrastruktur, som mobil- og bredåndsnett.

Om Ekspertutvalget

Opprettet: 2024

Type: Utvalg

Utvalget skal blant annet vurdere hvordan nasjonal kontroll kan ivaretas for:

 • mobil- og bredbåndsnettene
 • transportnett
 • undersjøiske fiberkabler 
 • datasenter
 • satellittkommunikasjonssystem
 • Anlegg i den digitale infrastrukturen som er viktig for heile krisespennet, blant annet fjellanlegg.  

Ekspertutvalget starter arbeidet i januar 2024, og skal levere sine vurderinger til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i februar 2025.

Les utvalgets mandat her(PDF)

Utvalget består av:

 • Olav Lysne (leder). Direktør for Simula Metropolitan Center for Digital Engineering (SimulaMet) og professor ved OsloMet.
 • Alexander Iversen. Sjefkonsulent for digital sikkerhet hos DNV.  
 • Anna Grinaker. Direktør for finansiell infrastruktur i Norges Bank.
 • Bente Hoff. Avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
 • Hanne Tangen Nilsen. Direktør for Sykehuspartner.
 • Hilde Walmestad. Leder for drift i nettselskapet Lede.
 • Kenneth Fjell. Professor ved NHH.
 • Toril Nag. Seniorparter i  HitecVision.
 • Pål Wien Espen. Leder Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Utvalgets sekretariat er:

 • Irene Åmot, Nkom
 • Hans Jørgen Enger, Nkom
 • Andreas Løhren, DFD