Olav Lysne leder ekspertutvalg for nasjonal kontroll med digital infrastruktur

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal gi konkrete forslag til hvordan staten kan ivareta nasjonal kontroll med kritisk digital kommunikasjonsinfrastruktur, som mobil- og bredåndsnett. Olav Lysne, direktør ved SimulaMet og professor ved OsloMet, skal lede arbeidet.

Lysne får med seg et bredt sammensatt utvalg av eksperter fra akademia, privat og offentlig sektor.

– Jeg setter stor pris på at vi har fått med kompetente folk til å utrede og gi innspill til regjeringens arbeid med å vurdere nasjonal kontroll med kritisk digital infrastruktur. Alle sektorer er avhengig av den digitale grunnmuren. Det er derfor viktig at vi kan være trygge på at datasentre og mobil- og bredbåndsnettene har forsvarlig sikkerhet, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Utvalget skal vurdere hvordan ulike virkemidler, som regulering og statelig eierskap, kan bidra til slik kontroll.

Ekspertutvalget starter arbeidet i januar 2024, og skal levere sine vurderinger til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i februar 2025.

Utvalget skal blant annet vurdere hvordan nasjonal kontroll kan ivaretas for:

 • mobil- og bredbåndsnettene
 • transportnett
 • undersjøiske fiberkabler 
 • datasenter
 • satellittkommunikasjonssystem
 • Anlegg i den digitale infrastrukturen som er viktig for heile krisespennet, blant annet fjellanlegg.  

Les utvalgets mandat her(PDF)

Utvalget består av:

 • Olav Lysne (leder). Direktør for Simula Metropolitan Center for Digital Engineering (SimulaMet) og professor ved OsloMet.
 • Alexander Iversen. Sjefkonsulent for digital sikkerhet hos DNV.  
 • Anna Grinaker. Direktør for finansiell infrastruktur i Norges Bank.
 • Bente Hoff. Avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
 • Hanne Tangen Nilsen. Direktør for Sykehuspartner.
 • Hilde Walmestad. Leder for drift i nettselskapet Lede.
 • Kenneth Fjell. Professor ved NHH.
 • Toril Nag. Seniorparter i  HitecVision.
 • Pål Wien Espen. Leder Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Utvalgets sekretariat er:

 • Irene Åmot, Nkom
 • Hans Jørgen Enger, Nkom
 • Andreas Løhren, DFD

Hold deg oppdatert på hva som skjer innenfor et tema eller motta nyheter fra departementene ved å abonnere på våre nyhetsvarsel.