Likestilling og mangfold

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

Prisvinnarane på scena i Operaen

Kim Frieles minnepris går til Støttegruppa 25. juni og ukrainske Insight

Pressemelding 19.06.2024

– Vi jobbar for eit trygt og inkluderande samfunn for alle, både i Noreg og internasjonalt. Eit samfunn der skeive kan leve frie og gode liv, og få elska den dei vil. Støttegruppa 25. juni og Insight gjer ein særs viktig jobb for skeives rettar, og eg er glad for at dei er prisvinnarane i år, seier statsminister Jonas Gahr Støre.

Illustrasjon med flere forsider av NOU-en

Ekstremismekommisjonen følges opp i Kultur- og likestillingsdepartementet

Pressemelding 07.06.2024

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery skal koordinere og følge opp arbeidet med å legge fram en melding for Stortinget om ekstremisme våren 2025.

Kultur- og likestillingsministeren sammen med Mannsutvalgets medlemmer på en scene i Marmorhallen

Ber om innspill innen 16. september:

Mannsutvalgets utredning sendes på høring

Pressemelding 31.05.2024

I slutten av april fikk kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery overlevert Mannsutvalgets utredning «Likestillingens neste steg». Nå sender regjeringen utredningen på høring.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Mer likestilt og inkluderende samfunn for alle lhbt+-personer

Artikkel

Angrepet som skjedde natt til 25. juni 2022 er en smertelig påminnelse om at det fortsatt må arbeides – også politisk – for at Norge skal bli et tryggere, mer likestilt og inkluderende samfunn for alle lhbt+-personer. Regjeringen styrker innsatsen mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer og netthets

Artikkel

Ingen mennesker skal oppleve vold, hat eller hets på bakgrunn av blant annet tro, hudfarge, etnisitet, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Hatefulle ytringer og netthets kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Artikkel

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering på grunn av kjønn og sikrar eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema