Likestilling og mangfold

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Seksuell orientering

Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) skal kunne leve åpent, og norske myndigheter arbeider for å hindre diskriminering.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering på grunn av kjønn og syt for eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Skilt for å vise vei for rullestolbrukere

14 millioner kroner til utvikling av universell utforming

10.05.2022: Regjeringen støtter 31 ulike prosjekter som skal gjøre samfunnet mer tilgjengelig for flere.

Statsminister Jonas Gahr Støre står på talerstolen og framfører regjeringens beklagelse til skeive.

Regjeringen beklager til skeive

20.04.2022: Regjeringen beklager at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter.

Nett-tv

To unge jenter med et stort prideflagg over skuldrene.

50 år siden avkriminaliseringen av homofili - møte 20. april

12.04.2022: For å markere at det 21. april er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge, har statsminister Jonas Gahr Støre og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen invitert veteraner fra homobevegelsen, FRI og flere andre representanter fra de skeive miljøene til et møte.

Haugsbakken holder innlegget i FN

CSW66: Møte om likestilling og rettar for kvinner i New York

18.03.2022: Statssekretær Gry Haugsbakken i Kultur- og likestillingsdepartementet deltek denne veka på FNs kvinnekommisjon i New York. Det er eit årleg møte om likestilling og rettar for kvinner.

De nordiske flaggene mot himmel

Nordisk samarbeid i 2022

I januar 2022 overtar Norge ordførerskapet (formannskapet) i det nordiske regjeringssamarbeidet. Det nordiske samarbeidet representerer et langt og godt samarbeid mellom de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og de tre selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 1 S (2021-2022)

Kulturdepartementets budsjettforslag

12.10.2021: Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem 12. oktober. Fagproposisjonen inneholder en detaljert beskrivelse av budsjettforslaget for Kulturdepartementet.

FN-rapportering fra Norge:

Jenters og kvinners situasjon 2014-2019 (Beijing +25)

Hvert femte år rapporterer alle FN-land på den såkalte Beijing-erklæringen om utvikling i jenter og kvinners situasjon. Nå har Norge ferdigstilt sin rapportering.