Likestilling og mangfold

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Seksuell orientering

Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) skal kunne leve åpent, og norske myndigheter arbeider for å hindre diskriminering.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering på grunn av kjønn og syt for eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Nærbilde av prideflagg med jente utydelig i bakgrunnen.

500 000 til Oslo Prides solidaritetsmarkering

07.09.2022: Kultur- og likestillingsdepartementet støtter Oslo Pride med 500 000 kroner til solidaritetsmarkeringen og regnbuetoget i Oslo 10. september.

Nett-tv

Illustrasjonsbilde av møtebord. Nærbilde av flere par hender som holder penner, pc-tastatur og notatblokker.

Presseinvitasjon:

I dag presenterer kultur- og likestillingsministeren sammensetningen av og mandatet for mannsutvalget

25.08.2022: Mannsutvalget skal utrede likestillingsutfordringer gutter og menn møter. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen presenterer utvalget. Lederen av utvalget samt flere av medlemmene vil også være til stede.

PRIDE-toget i Oslo 2019. Stort PRIDE-flagg bæres mellom mange mennesker i opptoget i Oslo.

Regjeringa møter LHBT+-organisasjonar

30.06.2022: Etter skytinga i Oslo i helga er det viktig for regjeringa at det skeive miljøet ikkje står aleine i kampen for at alle skal få leve eit fritt og trygt liv. Regjeringa har invitert ei rekkje LHBT+-organisasjonar til dialogmøte fredag 1. juli.

Regnbuefarger i bakgrunnen med skriften: Nytt lovforslag på høyring: Regjeringa vil ha forbod mot konverteringsterapi

Høring - nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi

23.06.2022: Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette lovforslag om forbud mot konverteringsterapi på høring med frist 10. oktober 2022.

De nordiske flaggene mot himmel

Nordisk samarbeid i 2022

I januar 2022 overtar Norge ordførerskapet (formannskapet) i det nordiske regjeringssamarbeidet. Det nordiske samarbeidet representerer et langt og godt samarbeid mellom de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og de tre selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 1 S (2021-2022)

Kulturdepartementets budsjettforslag

12.10.2021: Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem 12. oktober. Fagproposisjonen inneholder en detaljert beskrivelse av budsjettforslaget for Kulturdepartementet.

FN-rapportering fra Norge:

Jenters og kvinners situasjon 2014-2019 (Beijing +25)

Hvert femte år rapporterer alle FN-land på den såkalte Beijing-erklæringen om utvikling i jenter og kvinners situasjon. Nå har Norge ferdigstilt sin rapportering.