Likestilling og mangfold

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Seksuell orientering

Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) skal kunne leve åpent, og norske myndigheter arbeider for å hindre diskriminering.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering på grunn av kjønn og syt for eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Regnbuefarger i bakgrunnen med skriften: Nytt lovforslag på høyring: Regjeringa vil ha forbod mot konverteringsterapi

Høring - nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi

23.06.2022: Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette lovforslag om forbud mot konverteringsterapi på høring med frist 10. oktober 2022.

Logo for Lovlig skeivt-arrangement, en tegnet knyttet hånd i regnbuefarger.

Påmelding innen 22. juni kl. 1400:

Åpen invitasjon til offisiell markering av Skeivt Kulturår og feiring av Oslo Pride

Oslo kommune og regjeringen inviterer til offisiell markering av Skeivt Kulturår og feiring av Oslo Pride 23. juni 2022 i Oslo Rådhus. Arrangementet er gratis og åpent for alle, påmelding innen 22. juni kl. 1400.

Skilt for å vise vei for rullestolbrukere

14 millioner kroner til utvikling av universell utforming

10.05.2022: Regjeringen støtter 31 ulike prosjekter som skal gjøre samfunnet mer tilgjengelig for flere.

De nordiske flaggene mot himmel

Nordisk samarbeid i 2022

I januar 2022 overtar Norge ordførerskapet (formannskapet) i det nordiske regjeringssamarbeidet. Det nordiske samarbeidet representerer et langt og godt samarbeid mellom de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og de tre selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 1 S (2021-2022)

Kulturdepartementets budsjettforslag

12.10.2021: Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem 12. oktober. Fagproposisjonen inneholder en detaljert beskrivelse av budsjettforslaget for Kulturdepartementet.

FN-rapportering fra Norge:

Jenters og kvinners situasjon 2014-2019 (Beijing +25)

Hvert femte år rapporterer alle FN-land på den såkalte Beijing-erklæringen om utvikling i jenter og kvinners situasjon. Nå har Norge ferdigstilt sin rapportering.