Tema

Likestilling og mangfold

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

Anette Trettebergstuen at the UN's Headquarter.

Speech at the sixty-seventh session of the Commission on the Status of Women

Tale/innlegg 08.03.2023

The Minister of Culture and Equality Anette Trettebergstuen's speech at The sixty-seventh session of the Commission on the Status of Women (CSW67) regarding technology and equality.

Mann og kvinne sitter i en park, med statuer foran seg

Et nytt løft og ny innsats for likestilling i Norge

Pressemelding 08.03.2023

Norge er ikke likestilt. Kvinner og menn har ikke like muligheter. Nå løfter regjeringen likestilling enda høyere på dagsorden for å sørge for like muligheter og frihet uavhengig av hvilket kjønn du har.

Illustrasjonsbilde av flere flaggstenger på rad med prideflagg som flagrer i vinden.

Regjeringen trapper opp innsatsen for skeive med ny handlingsplan

Pressemelding 17.02.2023

I dag ble den nye handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold lansert. Planen inneholder 49 tiltak for å sikre rettigheter, bedre livskvalitet og øke aksept for kjønns- og seksualitetsmangfold.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Mer likestilt og inkluderende samfunn for alle lhbt+-personer

Artikkel

Angrepet som skjedde natt til 25. juni 2022 er en smertelig påminnelse om at det fortsatt må arbeides – også politisk – for at Norge skal bli et tryggere, mer likestilt og inkluderende samfunn for alle lhbt+-personer. Regjeringen ønsker en styrket innsats mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer og netthets

Artikkel

Ingen mennesker skal oppleve vold, hat eller hets på bakgrunn av blant annet tro, hudfarge, etnisitet, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Hatefulle ytringer og netthets kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Artikkel

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering på grunn av kjønn og sikrar eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema