Tema

Likestilling og mangfold

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

Portrett av Kim Friele

Regjeringa opprettar minnepris til ære for Kim Friele

Pressemelding 28.06.2023

– Denne prisen skal heidre og føre vidare Kim Frieles innsats for skeive og for menneskerettar. Den skal synleggjera kor viktig ho har vore for landet vårt, og løfte fram aktivistar som arbeider i hennar ånd her i Noreg eller internasjonalt, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Nett-tv

Endringer i straffeloven (konverteringsterapi) i fysisk format

Regjeringen har lagt frem forbud mot konverteringsterapi

Pressemelding 16.06.2023

– Endelig. Konverteringsterapi er en uakseptabel innblanding i folks seksuelle orientering og kjønnsidentitet, som ødelegger liv – nå blir det endelig forbudt, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Nett-tv

Svart tekst på gul bakgrunn, avkryssingsbokser for kvinne, mann og X. Det er huket av med en lilla V for X.

Kultur- og likestillingsministeren fekk utgreiing om tredje juridisk kjønnskategori

Pressemelding 22.06.2023

– Alle skal leve trygge og frie liv. Då kan det ikkje vere slik at mange ikkje-binære har dårlegare livskvalitet enn resten av befolkninga, og opplever at dei har ein uavklart rettssituasjon. Derfor har vi bedt Bufdir sjå på ulike alternativ for å anerkjenne ein mogleg tredje juridisk kjønnskategori, og eg gler meg til ein god og konstruktiv diskusjon om dette, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Mer likestilt og inkluderende samfunn for alle lhbt+-personer

Artikkel

Angrepet som skjedde natt til 25. juni 2022 er en smertelig påminnelse om at det fortsatt må arbeides – også politisk – for at Norge skal bli et tryggere, mer likestilt og inkluderende samfunn for alle lhbt+-personer. Regjeringen ønsker en styrket innsats mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer og netthets

Artikkel

Ingen mennesker skal oppleve vold, hat eller hets på bakgrunn av blant annet tro, hudfarge, etnisitet, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Hatefulle ytringer og netthets kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Artikkel

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering på grunn av kjønn og sikrar eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema