Likestilling og mangfold

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

Mann og kvinne sitter i en park, med statuer foran seg

Regjeringa opprettar eit nytt likestillingssenter i Bergen

Pressemelding 05.06.2024

Regjeringa opprettar eit nytt likestillingssenter i region vest. Dette blir det femte senteret i Noreg som skal jobbe med likestilling, og dermed er alle regionane dekte.

Bildemontasje av mennesker i ulike jobb- og livssituasjoner. Illustrasjon til revidert nasjonalbudsjett 2024

Revidert nasjonalbudsjett:

Ekstra midlar til likestilling og antirasisme

Pressemelding 14.05.2024

– Kampen for likestilling og mot rasisme og diskriminering er ikkje ferdig. Vi ser det på nett og i sosiale medium, i skolen, på arbeidsplassen og på fritidsarenaer. Vi må aktivt byggje ned barrierar, og støtte alle gode initiativ som arbeider mot polarisering, rasisme og hets i samfunnet. Når fleire har like vilkår, får vi eit betre samfunn for alle, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Kultur- og likestillingsministeren sammen med Mannsutvalgets medlemmer på en scene i Marmorhallen

Ber om innspill innen 16. september:

Mannsutvalgets utredning sendes på høring

Pressemelding 31.05.2024

I slutten av april fikk kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery overlevert Mannsutvalgets utredning «Likestillingens neste steg». Nå sender regjeringen utredningen på høring.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Mer likestilt og inkluderende samfunn for alle lhbt+-personer

Artikkel

Angrepet som skjedde natt til 25. juni 2022 er en smertelig påminnelse om at det fortsatt må arbeides – også politisk – for at Norge skal bli et tryggere, mer likestilt og inkluderende samfunn for alle lhbt+-personer. Regjeringen styrker innsatsen mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer og netthets

Artikkel

Ingen mennesker skal oppleve vold, hat eller hets på bakgrunn av blant annet tro, hudfarge, etnisitet, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Hatefulle ytringer og netthets kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Artikkel

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering på grunn av kjønn og sikrar eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema