Likestilling og mangfold

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Seksuell orientering

Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) skal kunne leve åpent, og norske myndigheter arbeider for å hindre diskriminering.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering på grunn av kjønn og syt for eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Gruppebilde av utvalgsmedlemmer

Endrer navn til Likestillings- og mangfoldsutvalget og får to nye medlemmer

24.11.2021: – Regjeringa vil føre en offensiv likestillingspolitikk som gjør at alle blir inkludert i samfunnet. Vi har derfor valgt å endre navnet på det tidligere Likeverds- og mangfoldsutvalget, etter ønske fra utvalget selv. Utvalgets nye navn blir Likestillings- og mangfoldsutvalget, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon er nytt likestillings- og diskrimineringsombud

19.11.2021: Regjeringen har i statsråd i dag utnevnt Bjørn Erik Thon som nytt likestillings- og diskrimineringsombud.

Odin Adelsten Aunan Bohmann

Innspill til nytt mannsutvalg

19.11.2021: – Vi ønsker å få en samlet og helhetlig oversikt over hvilke likestillingsutfordringer gutter og menn møter gjennom livsløpet. Et mannsutvalg vil kunne gi oss et godt grunnlag for å utvikle politikken på dette området, og med de gode innspillene vi har fått i dag, ser vi frem til å komme i gang med arbeidet, sier statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann

""

Regjeringen foreslår 14 millioner til arbeid mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

12.11.2021: – Rasisme og diskriminering er ødeleggende for både enkeltpersoner og tilliten mennesker imellom. Derfor ønsker regjeringen å støtte aktiviteter som fremmer mangfold og bidrar til dialog, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Høring- forslag til regulering av konverteringsterapi

Forslaget gjelder regulering av konverteringsterapi, det vil si behandlingslignende handlinger som har som formål å få en annen til å endre eller fornekte (ev. undertrykke) sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Høringsfristen var 15. oktober, men mottatte høringsuttalelser er nå tilgjengelige på nett.

Dokumenter

Prop. 1 S (2021-2022)

Kulturdepartementets budsjettforslag

12.10.2021: Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem 12. oktober. Fagproposisjonen inneholder en detaljert beskrivelse av budsjettforslaget for Kulturdepartementet.

FN-rapportering fra Norge:

Jenters og kvinners situasjon 2014-2019 (Beijing +25)

Hvert femte år rapporterer alle FN-land på den såkalte Beijing-erklæringen om utvikling i jenter og kvinners situasjon. Nå har Norge ferdigstilt sin rapportering.