Om arbeidet med stortingsmelding om seksuell trakassering

Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om seksuell trakassering. Meldingen skal peke ut retningen for det framtidige arbeidet mot seksuell trakassering. Den skal omfatte seksuell trakassering i ulike bransjer i arbeidslivet, skole og utdanning og på barn og voksnes fritidsarenaer, samt omhandle seksuell trakassering på nett. Meldingen vil gjøre rede for utfordringer og foreslå tiltak. Regjeringen tar sikte på å legge fram meldingen i 2024.

En person holder håndflaten opp mot kamera

Regjeringens mål for arbeidet med å forebygge seksuell trakassering

Artikkel

Regjeringen ønsker et likestilt samfunn som er fritt for seksuell trakassering, der alle føler seg trygge til å delta på alle samfunnets arenaer.

Mann med hodet i hendene

Ønsker innspill til meldingsarbeidet

Artikkel

Kultur- og likestillingsdepartementet koordinerer arbeidet med stortingsmeldingen om seksuell trakassering. Meldingen skal gjøre rede for utfordringer og foreslå tiltak. Våren 2023 inviterte Kultur- og likestillingsdepartementet til regionale møter for å få innspill.

Noen skyver bort en annen fra å ta på en persons rumpe

Trapper opp innsatsen mot seksuell trakassering

Pressemelding 03.03.2022

Stortingsmeldinga skal peke retning for framtidig arbeid mot seksuell trakassering. Målet er at færre skal oppleve seksuell trakassering, og meldinga skal fokusere særlig på å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i arbeidsliv, opplæringssektoren og på kultur- og fritidsarenaer, i tillegg til å foreslå forebyggende tiltak og annen innsats mot seksuell trakassering.