Om arbeidet med stortingsmelding om seksuell trakassering

Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om seksuell trakassering. Meldingen skal peke ut retningen for det framtidige arbeidet mot seksuell trakassering. Den skal omfatte seksuell trakassering i ulike bransjer i arbeidslivet, skole og utdanning og på barn og voksnes fritidsarenaer, samt omhandle seksuell trakassering på nett. Meldingen vil gjøre rede for utfordringer og foreslå tiltak. Regjeringen tar sikte på å legge fram meldingen i 2024.

Noen skyver bort en annen fra å ta på en persons rumpe

Trapper opp innsatsen mot seksuell trakassering

Pressemelding 03.03.2022

- Seksuell trakassering kan ødelegge livet til de som blir utsatt for det. Det fratar mennesker frihet og muligheter i tillegg til å være et alvorlig samfunnsproblem. Det er uakseptabelt, og nå må vi ta nye kraftfulle grep, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.