Trapper opp innsatsen mot seksuell trakassering

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Seksuell trakassering kan ødelegge livet til de som blir utsatt for det. Det fratar mennesker frihet og muligheter i tillegg til å være et alvorlig samfunnsproblem. Det er uakseptabelt, og nå må vi ta nye kraftfulle grep, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Stortingsmeldinga skal peke retning for framtidig arbeid mot seksuell trakassering. Målet er at færre skal oppleve seksuell trakassering, og meldinga skal fokusere særlig på to ting:

  • Kartlegge omfanget av seksuell trakassering i arbeidsliv, opplæringssektoren og på kultur- og fritidsarenaer
  • Foreslå forebyggende tiltak og annen innsats mot seksuell trakassering

Stortingsmeldinga skal utarbeides av regjeringa i felleskap og i særlig tett samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. 

- Seksuell trakassering skjer på tvers av sektorer og hindrer likestilling i arbeidslivet. Jeg er glad for at regjeringa nå skal fronte bredt en felles offensiv politikk for et samfunn fritt for seksuell trakassering. Vi trenger en bedre og mer helhetlig oversikt over omfanget av seksuell trakassering på tvers av viktige samfunnsområder, som i arbeidslivet, utdanningsløpet og på kultur- og fritidsarenaer, sier Trettebergstuen.

Med stortingsmeldinga ønsker regjeringa å sette politisk fokus på seksuell trakassering som et samfunnsproblem.

- Metoo-bevegelsen viste oss hvordan fellesskap gjør oss sterkere. Når mange enkeltstemmer samles, blir det en felles kraft som kan føre samfunnet framover. I arbeidet videre ønsker regjeringa innspill, dialog og samfunnsdebatt om hvordan vi tar et oppgjør med seksuell trakassering, sier kultur- og likestillingsministeren.

Regjeringa tar sikte på å legge fram stortingsmeldinga første halvdel av 2024.