Innvandring og integrering

Regjeringen arbeider for å redusere antall asylsøkere uten beskyttelsesbehov, raskere bosetting av personer som får opphold og raskere retur av personer uten lovlig opphold i Norge.

Skilt ved inngangen til UDI

Aktørar og ansvarsforhold i utlendingsforvaltninga

Oversikt over departement og etatar som arbeider med innvandring, integrering og utlendingsspørsmål.

Arendal

Busetjing av flyktningar

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) har det statlege ansvaret for busetting av flyktningar.

Politiets utlendingsenhet ledsager en person uten lovlig opphold til et fly

Retur, utvisning og bortvisning fra Norge

Utlendinger som ikke har lovlig opphold, plikter i henhold til utlendingslovgivningen å forlate Norge. Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Barn med støvler

Pressemelding

Flere timer gratis rettshjelp i utvisningssaker som berører barn

01.07.2022: – Jeg er glad for at vi har fått på plass en kraftig økning i antall timer fritt rettsråd i disse sakene. Nå sikrer vi at advokaten på best mulig måte kan ivareta interessene til hvert enkelt barn som risikerer at en av foreldrene blir utvist, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Svart-hvitt bilde av en forlatt teddybjørn på en gårdsplass

Risiko for tvangsekteskap i sommerferien

17.06.2022: For noen barn og unge blir ikke sommerferien helt som ventet. Utenlandsreisen kan for noen innebære en risiko for tvangsekteskap, æresrelatert vold eller kjønnslemlestelse. Tre statsråder går ut med en kraftig advarsel foran årets sommerferie.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i Justis- og beredskapsdepartementet
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A, Oslo

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo