Innvandring og integrering

Regjeringen arbeider for å redusere antall asylsøkere uten beskyttelsesbehov, raskere bosetting av personer som får opphold og raskere retur av personer uten lovlig opphold i Norge.

Skilt ved inngangen til UDI

Aktørar og ansvarsforhold i utlendingsforvaltninga

Oversikt over departement og etatar som arbeider med innvandring og utlendingsspørsmål.

Politiets utlendingsenhet ledsager en person uten lovlig opphold til et fly

Retur, utvisning og bortvisning fra Norge

Utlendinger som ikke har lovlig opphold, plikter i henhold til utlendingslovgivningen å forlate Norge. Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge.

Arendal

Busetting av flyktningar

Kvart år oppmodar IMDi norske kommunar om å busette flyktningar som får opphaldsløyve i Noreg. Oppmodingane er basert på berekna behov som blir fastsett av Nasjonalt utval for mottak og busetting.

Aktuelt nå

Bilde fra voksenopplæring

Endring i innreiserestriksjoner for medarbeidere i ideelle, religiøse og humanitære organisasjoner

09.06.2021: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) la i dag frem regjeringens nye strategi for hverdagsintegrering, og regjeringen styrker bevilgningen til frivillige organisasjoner med 30 millioner kroner neste år.

Nett-tv

Se sendingen her

Invitasjon til digitalt seminar om hvordan vi kan styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet

13.01.2021: Kunnskapsdepartementet inviterer til digitalt seminar med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby 20. januar 2021 klokken 9.30–10.30.

Kontakt

Integreringsavdelingen

Telefon: 22 24 74 61
Adresse: Postboks 8119 Dep, , 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, 0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo