Innvandring og integrering

Regjeringen arbeider for å redusere antall asylsøkere uten beskyttelsesbehov, raskere bosetting av personer som får opphold og raskere retur av personer uten lovlig opphold i Norge.

Skilt ved inngangen til UDI

Aktørar og ansvarsforhold i utlendingsforvaltninga

Oversikt over departement og etatar som arbeider med innvandring, integrering og utlendingsspørsmål.

Arendal

Busetjing av flyktningar

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) har det statlege ansvaret for busetting av flyktningar.

Politiets utlendingsenhet ledsager en person uten lovlig opphold til et fly

Retur, utvisning og bortvisning fra Norge

Utlendinger som ikke har lovlig opphold, plikter i henhold til utlendingslovgivningen å forlate Norge. Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap)

Nyhet

Ekstremismekommisjonen var samlet på Utøya

19.08.2022: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen inviterte til seminar om ekstremisme og radikalisering på Utøya. – Det er behov for å stille spørsmålene om hvorfor og hvordan ekstremisme kan vokse frem i landet vårt, og hvordan vi kan forebygge bedre, sa Persen.

Statsminister Jonas Gahr Støre snakker med representanter fra muslimske organisasjoner.

Nyhet

Regjeringens første møte i Forum om muslimfiendtlighet

08.08.2022: Mandag 8. august møttes regjeringen og representanter fra den muslimske befolkningen i Forum om muslimfiendtlighet. – Flere muslimer forteller at hat og rasisme gjør dem utrygge og hindrer dem i å gjøre dagligdagse gjøremål. Sånn skal vi ikke ha det i Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i Justis- og beredskapsdepartementet
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A, Oslo

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo