Innvandring og integrering

Regjeringen arbeider for å redusere antall asylsøkere uten beskyttelsesbehov, raskere bosetting av personer som får opphold og raskere retur av personer uten lovlig opphold i Norge.

Skilt ved inngangen til UDI

Aktørar og ansvarsforhold i utlendingsforvaltninga

Artikkel 01.12.2023

Oversikt over departement og etatar som arbeider med innvandring, integrering og utlendingsspørsmål.

Utsikt over Arendal

Busetjing av flyktningar

Artikkel 30.01.2024

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) har det statlege ansvaret for busetting av flyktningar.

Uniformert politi

Retur, utvisning og bortvisning fra Norge

Artikkel 02.11.2022

Utlendinger som ikke har lovlig opphold, plikter, i henhold til utlendingslovgivningen, å forlate Norge. Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge.

Siste om innvandring og integrering

Flere saker om temaet

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Pressekontakt: For pressa
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A, Oslo

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo