Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandrere tilfører det norske samfunnet viktig kompetanse og bidrar til å dekke arbeidskraftsmangler i flere sektorer. Norge har gjennom mange år vært en del av et felles nordisk arbeidsmarked. Med EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen er Norge med i et felles europeisk arbeidsmarked.


Samarbeid med andre land

NAV (Arbeids- og velferdsetaten) samarbeider med andre europeiske arbeidskraftmyndigheter og EU-kommisjonen gjennom EURES-nettverket (European Employment Services) med sikte på å hjelpe arbeidsgivere som har behov for å rekruttere arbeidskraft fra utlandet, eller hjelpe enkeltindivider som ønsker å søke jobb i andre EØS-land.

Rekruttering av arbeidskraft

Utlendingsloven inneholder egne regler om arbeidsinnvandring. Regelverket om arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS/EFTA gir gode muligheter for norske arbeidsgivere til å rekruttere den utenlandske arbeidskraften som er nødvendig for virksomheten på en enkel måte. Det er også innført en ordning med tidlig arbeidsstart, som innebærer at arbeidstakeren kan begynne å arbeide før tillatelse foreligger.