Veiledninger og brosjyrer

Viser 1-25 av 782 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Arbeidshefte om reklame

  17.01.2019 Brosjyre/veiledning Barne- og likestillingsdepartementet

  Arbeidshefte om reklame for skolen. Last ned pdf av arbeidsheftet her

 • Legaliseringer

  14.01.2019 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for at et dokument skal få rettsvirkning i utlandet.

 • Vanlige spørsmål til Utenriksdepartementet

  13.01.2019 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Vanlige spørsmål til Utenriksdepartementet Adresser, telefonnummer og e-postadresser til Norges utenriksstasjoner UD og ambassadenes bistand til nordmenn ved reiser i utlandet Norske utenriksstasjoners nettsider - Norgesportalen

 • Utredning av konsekvenser for næringslivet

  19.12.2018 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Veilederen «Utredning av konsekvenser for næringslivet» supplerer utredningsinstruksen.

 • Om r-konferanser

  19.11.2018 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringskonferansene er svært viktige møter for den politiske avklaringen av saker som er til behandling i forvaltningen. Det betyr mye for regjering­ens arbeid at regjeringskonferansene er godt forberedt. Disse retningslinjene skal bidra til det.

 • Veileder - Forstandere i trossamfunn - Ny oppdatert veileder (2018)

  08.10.2018 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  I 2012 utga Kulturdepartementet en veileder for forstandere i trossamfunn. Veilederen gir informasjon om oppgavene forstandere i trossamfunn har etter trossamfunnsloven og forskrifter til denne. Veilederen gir også veiledning i andre sentral

 • Smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling

  26.09.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Alle regioner har særegne muligheter og ulike forutsetninger for næringsutvikling. Både regjeringen, OECD og EU anbefaler å utnytte disse forskjellene og skreddersy politikken til hver region. Smart spesialisering er en metode for å få det til.

 • Reguleringsplanveileder

  10.09.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen om reguleringsplaner inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning til plandelen av plan- og bygningsloven av 2008. Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet

 • Tidligere landbruks- og matministere og statssekretærer i Landbruks- og matdepartementet

  31.08.2018 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matministere Ole Anton Qvam, Venstre, 01.04.00 - 06.11.00 Wollert Konow , Venstre, 06.11.00 - 30.03.03 Gunnar Knudsen , Venstre, 30.03.03 - 22.10.03 Chr. P. Mathiesen , Høyre, 22.10.03 - 26.09.04 Johan E. Melbye , Høyre, 26.09.04 -

 • Virksomhetsstrategi 2018-2021

  31.05.2018 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Strategi for utvikling av Justis- og beredskapsdepartementet i årene 2018-2021.

 • Hesten som ressurs - Lokal næringsutvikling

  25.05.2018 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Nasjonal veileder

 • Arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard

  14.05.2018 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Hensikten med denne veilederen er å gi råd om praktiseringen av reglene om arealplanlegging og konsekvensutredninger.

 • Veileder til Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon

  11.05.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veiledningen er et hjelpemiddel i gjennomføring av utredninger i tråd med Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.

 • Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

  24.04.2018 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser.

 • Veileder i vurdering av personvernkonsekvenser

  23.03.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  EUs personvernforordning er foreslått gjennomført i norsk rett ved ny personopplysningslov. Forordningen pålegger de behandlingsansvarlige å foreta vurderinger av personvernkonsekvensene ved planlagte og igangværende behandlinger av

 • Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler

  12.02.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veilederen er først og fremst laget for å være et hjelpemiddel for de som arbeider med seksjoneringssaker i kommunene, på Svalbard, hos fylkesmennene og hos tinglysingsmyndigheten (Kartverket). Veilederen tar hovedsakelig for seg lovens

 • Det norske trygdesystemet 2018

  08.02.2018 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Denne brosjyren gir en generell oversikt over det norske trygdesystemet og norske trygderegler.

 • Lommebudsjettet 2018

  06.02.2018 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2018.

 • Om statsråd

  23.01.2018 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Etter vår statsskikk treffes mange av de viktigste avgjørelsene formelt av Kongen i statsråd. Det er derfor av stor betydning at disse sakene er godt forberedt og korrekt utformet.

 • Håndbok for politisk ledelse

  15.01.2018 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Håndboken gir en samlet oversikt over bestemmelser om departementspolitikernes lønns- og arbeidsforhold, samt gir enkelte råd av praktisk art både til politikere og administrasjonen i departementene.

 • Veileder om gaver i tjenesten

  20.12.2017 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hensikten med veilederen er å beskrive hvilken adferd som forventes og som kan aksepteres hos ansatte i staten. Veilederen beskriver en del situasjoner og dilemmaer som man kan komme opp i, og gir noen kriterier for å vurdere hvordan man skal handle

 • Experiencing Norway – a unique adventure

  13.11.2017 Brosjyre/rettleiing Nærings- og fiskeridepartementet

  Introduction, summary and policy measures

 • Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven

  08.11.2017 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen skal tydeliggjøre hvordan planlegging etter plan- og bygningsloven kan brukes til å oppnå gode universelt utformede løsninger.

 • Veileder: Idrettens basishall (V-1003)

  02.11.2017 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Planlegging, bygging og drift.

 • Vedlegg 4 - Utfyllende merknader og veiledning til avtale

  20.10.2017 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

Til toppen