Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 1-25 av 742 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statens pensjonsfond og Santiago-prinsippane

  31.01.2023 Brosjyre/rettleiing Finansdepartementet

  Organisasjonen the International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) vart etablert i 2009 med føremål om å fremje arbeidet med internasjonale retningslinjer for statlege investeringsfond - dei såkalla Santiago-prinsippa. Noreg er ikkje medlem av

 • Legaliseringer

  29.12.2022 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Legaliserte dokumenter kan først benyttes i utlandet når disse er bekreftet av det aktuelle landets ambassade.

 • Nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR Offshore

  21.12.2022 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har i fellesskap godkjent revidert nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR offshore.

 • Om tillitsreformen

  16.12.2022 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Spørsmål og svar om tillitsreformen

 • Regjeringens forhold til Stortinget

  15.12.2022 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Et velfungerende samarbeid mellom Stortinget og regjeringen er avgjørende for at Stortinget og regjeringen kan utøve sine konstitusjonelle roller. Disse retningslinjene behandler noen av spørsmålene som oppstår i forholdet mellom Stortinget og

 • Håndbok for politisk ledelse

  01.11.2022 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Håndbok for politisk ledelse inneholder reglement og veiledning om arbeidsvilkår mv. for departementenes politiske ledelse. Reglementet er inntatt i kapittel 1. Veiledning og utfyllende bestemmelser til reglementet følger av kapittel 2 til 8.

 • Rettleiar om planlegging av fritidsbustader

  29.09.2022 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rettleiaren gir oversikt over nasjonale føringar og omsyn som er viktige for å sikre ei meir berekraftig lokalisering, utbygging og bruk av fritidsbustader. I tillegg beskriv den korleis omsyna kan inngå i kommunale og regionale planar, med

 • Målbok for idrettsanlegg - Friidrett (V-1039)

  26.09.2022 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Friidrett er en idrett hvor resultatene skal bestemmes med en nøyaktighet på tusendeler eller millimeter. Kravene til konkurranseområdene og utstyr som skal brukes er derfor svært detaljerte og og strenge.

 • Veileder for sakkyndig utredningsarbeid i foreldretvistsaker etter barneloven

  22.09.2022 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Domstolen har ansvar for sakens opplysning. Domstolen kan i en foreldretvistsak ha behov for å tilføre saken fagkyndighet. Dette kan skje ved at domstolen settes med fagkyndige meddommere eller ved å oppnevne sakkyndige. Den sakkyndige kan tilføre

 • Reguleringsplan

  20.09.2022 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veilederen om reguleringsplaner er revidert, og inneholder oppdatert veiledning i tråd med gjeldende rett pr. september 2022. Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet informasjon,

 • Ny veileder for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

  13.09.2022 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Regjeringen vil arbeide for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) internasjonalt. Den norske utenrikstjenesten er en viktig bidragsyter i dette arbeidet, i kontakt med partnerorganisasjoner, sivilt samfunn, myndigheter og i

 • Om Kongen i statsråd

  30.08.2022 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  «Kongen i statsråd» er navnet på møtet hvor regjeringen under ledelse av Hans Majestet Kongen samles og treffer avgjørelser. «Kongen i statsråd», også kalt «statsråd», er det øverste forvaltningsorganet i Norge. Saker som skal behandles i statsråd

 • Målbok - Casting og fluekasting (V-1035 B)

  16.08.2022 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Veiledning for banemål og øvelser utendørs og innendørs.

 • Målbok for idrettsanlegg - Squash (V-1037 B)

  15.08.2022 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Veiledning for bygging av squashhall.

 • Reindrift og plan- og bygningsloven

  16.06.2022 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet

  M-0758 B - oppdatert 16. juni 2022

 • Ambassader som dekker flere land

  29.05.2022 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge er ikke til stede med ambassade i alle land det har diplomatiske forbindelser med.  En ambassade kan ha ansvar for å dekke flere land.

 • Utestasjoner med sideakkreditering

  29.05.2022 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge er ikke til stede med ambassade i alle land det har diplomatiske forbindelser med. Oppgaven løses gjennom såkalt sideakkreditering. Det betyr at et land er dekket av en ambassade i et nærliggende land.

 • Veileder til ledningsforskriften

  19.05.2022 Brosjyre/veiledning Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har utarbeidet en veileder til ledningsforskriften for å gjøre det enklere for både veieiere og dem som skal legge ledninger i grunnen lanseres nå en veileder om hvordan forskriften tolkes på sentrale områder.

 • Statsnavn og hovedsteder - U

  15.05.2022 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven U.

 • Rekommandasjon om demokratisk ansvarlighet for folkevalgte og folkevalgte organer på lokalt og regionalt nivå

  12.05.2022 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Ministerkomiteen i Europarådet vedtok 9. februar 2022 en ny rekommandasjon om demokratisk ansvarlighet for folkevalgte og folkevalgte organer på lokalt og regionalt nivå. Rekommandasjonen er utarbeidet av Europarådets styringskomite for demokrati og

 • Det norske trygdesystemet 2022

  22.04.2022 Brosjyre/veiledning Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Denne brosjyren gir en generell oversikt over det norske trygdesystemet og norske trygderegler.

 • Foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten

  19.04.2022 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringsadvokatens oppgave er å føre rettssaker for staten og gi juridiske råd til statlige organer. Disse retningslinjene er veiledende for hvordan rettssaker og rådgivingssaker skal forelegges for Regjeringsadvokaten. De redegjør også for

 • Veileder for eldreråd

  29.03.2022 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne veilederen skal hjelpe deg med arbeidet i eldrerådet. Her finner du både formelle bestemmelser og nyttige tips for å lykkes best mulig

 • Arealdelen i kommuneplanen

  18.03.2022 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rettleiaren om arealdelen i kommuneplanen er tenkt som eit praktisk hjelpemiddel for kommunen. Den gjev svar på vanlege spørsmål og problemstillingar, men er ikkje uttømmande om planfaglege og juridiske problemstillingar. Rettleiaren har mange

 • Kommuneplanens arealdel

  18.03.2022 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veilederen om kommuneplanens arealdel er tenkt som et praktisk hjelpemiddel for kommunen. Den gir svar på vanlige spørsmål og problemstillinger, men er ikke uttømmende om planfaglige og juridiske problemstillinger. Veilederen har mange eksempler som