Innbyggermedvirkning

Hvordan koble innbyggerdeltakelsen til det representative systemet i kommunene?

Innbyggeres eller grupper av innbyggeres innspill kan tas hensyn til på mange måter. I denne brosjyren gir vi en oversikt over hvordan syv kommuner som i perioden 2022–2023 deltok i Kommunal- og distriktdepartementets utviklingsprosjekt Lokaldemokratiet i foregangskommuner, arbeidet for å knytte innspill fra ulike typer medvirkningstiltak, til politiske beslutninger i kommunen.

Bilde av forsiden på brosjyren. En illustrasjon av mennesker som går eller slapper av foran et rådhus
Forside og eksempel på innhold i brosjyren.