Lokaldemokratikonferansen 2024

Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til Lokaldemokratikonferansen 2024 i Oslo 5. juni. Her vil lokalpolitikere og forskere diskutere ungdomsråd, borgerpaneler og kunstig intelligens m.m.

Oslo rådhus

Praktisk informasjon og påmelding

Påmeldingsskjema og praktisk informasjon finner du på denne siden.

Illustrasjon av rådhus og mennesker som går eller slapper av i omgivelsene rundt

Hvordan utvikle demokratiet?

Kommunene er sentralt plasserte i det norske demokratiet med sin nærhet og kontakt med innbyggerne.

Kontakt

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo