Valg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for valggjennomføringen, samt ansvar for valgordningen og valgregelverket.

Stemmeavlukke med en person som avgir stemme

Hovedtrekkene i den norske valgordningen

Den norske valgordningen er basert på prinsippene om direkte valg og forholdsvalg i flermannskretser.

Stempling av stemmeseddel

Regelverk

Her finner du valgloven, valgforskriften, forarbeider til valgloven og valghåndboken.

Valgmedarbeider i valglokalet

Valgobservasjon

Formålet med valgobservasjon er å vurdere hvorvidt valget og valgprosessen er i samsvar med nasjonal og internasjonal lovgivning og andre universelle prinsipper for demokratiske valg.

Aktuelt nå

Nye råd om hatefulle ytringer, hets og trusler mot politikere og kandidater

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lanserer nå en digital veileder for politikere og kandidater om forebygge og håndtere hatefulle ytringer, hets og trusler.

Riksvalgstyret holdt sitt første møte 22. juni 2021

Riksvalgstyret holdt sitt første møte tirsdag den 22. juni. I møtet behandlet riksvalgstyret seks klagesaker over fylkesvalgstyrenes godkjenning eller forkasting av listeforslag.

Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en smittevernveileder for valggjennomføringen, med innspill fra Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen skal hjelpe kommunene å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet.