Valg

Kommunal- og distriktsdepartementet har det overordnede ansvaret for valggjennomføringen, samt ansvar for valgordningen og valgregelverket.

Stemmeavlukke med en person som avgir stemme

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg var 11. september 2023.

Stempling av stemmeseddel

Regelverk

Her finner du valgloven, valgforskriften, forarbeider til valgloven og valghåndboken.

Valgmedarbeider i valglokalet

Valgobservasjon

Formålet med valgobservasjon er å vurdere hvorvidt valget og valgprosessen er i samsvar med nasjonal og internasjonal lovgivning og andre universelle prinsipper for demokratiske valg.

Aktuelt nå

Person som holder en mobil i hånden med ikon for elektronisk stemming

Åpent fag- og innspillsmøte om elektronisk stemming

Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til et åpent fag- og innspillsmøte om elektronisk stemming 6. desember 2023 i Oslo.

Forsiden på informasjonsbrosjyren

Gode sikkerheitsråd til kandidatar som stiller til val ved kommunestyre- og fylkestingsvalet

Kommunal- og distriktsdepartementet sender i juli ut ein informasjonsbrosjyre i posten til alle som står på ei valliste ved kommunestyre- og fylkestingsvalet.

Nett-tv

Se sendingen her

Se opptak fra seminar om valgdeltakelse

Kommunal- og distriktsdepartementet og Valgdirektoratet inviterte til seminar om valgdeltakelse for å bidra til økt innsikt og ny inspirasjon til arbeidet med å inkludere flere i demokratiet.