Valg og demokrati

Valg

Kommunal- og distriktsdepartementet har det overordnede ansvaret for valggjennomføringen, samt ansvar for valgordningen og valgregelverket.

Stemmeavlukke med en person som avgir stemme

Hovedtrekkene i den norske valgordningen

Den norske valgordningen er basert på prinsippene om direkte valg og forholdsvalg i flermannskretser.

Stempling av stemmeseddel

Regelverk

Her finner du valgloven, valgforskriften, forarbeider til valgloven og valghåndboken.

Valgmedarbeider i valglokalet

Valgobservasjon

Formålet med valgobservasjon er å vurdere hvorvidt valget og valgprosessen er i samsvar med nasjonal og internasjonal lovgivning og andre universelle prinsipper for demokratiske valg.

Aktuelt nå

Ny vallov skal sikre frie og hemmelege val

Regjeringa legg i dag fram forslag til ny vallov. − Vallova er ein viktig del av grunnlaget for demokratiet vårt, og skal sikre at veljarane har tillit til valgjennomføringa, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Nett-tv

Se sendingen her

Se opptak fra seminar om valgdeltakelse

Kommunal- og distriktsdepartementet og Valgdirektoratet inviterte til seminar om valgdeltakelse for å bidra til økt innsikt og ny inspirasjon til arbeidet med å inkludere flere i demokratiet.

Veileder om forebygging og håndtering av hatefulle ytringer, hets og trusler mot politikere og kandidater

Kommunal- og distriktsdepartementet har utarbeidet en digital veileder for politikere og kandidater om forebygge og håndtere hatefulle ytringer, hets og trusler.