Valg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for valggjennomføringen, samt ansvar for valgordningen og valgregelverket.

Stemmeavlukke med en person som avgir stemme

Hovedtrekkene i den norske valgordningen

Den norske valgordningen er basert på prinsippene om direkte valg og forholdsvalg i flermannskretser.

Stempling av stemmeseddel

Regelverk

Her finner du valgloven, valgforskriften, forarbeider til valgloven og valghåndboken.

Valgmedarbeider i valglokalet

Valgobservasjon

Norge er gjennom ulike internasjonale dokumenter forpliktet både til å invitere og å ta i mot nasjonale og internasjonale valgobservatører.

Aktuelt nå

Fordeling av mandatene ved neste stortingsvalg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler hvert åttende år samtlige stortingsmandater på de 19 valgdistriktene. Hvor mange som skal velges fra hvert valgdistrikt, regnes ut på bakgrunn av de 19 valgdistriktenes innbyggertall og areal.

Valgdagen blir 13. september 2021

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget i 2021 er fastsatt til mandag 13. september 2021. Det ble bestemt i statsråd i dag.

Kvinnerekord i lokalpolitikken

Etter lokalvalget i 2019 har vi for første gang over 40 prosent kvinner i kommunestyrene i snitt. – Vi trenger flere kvinner i lokalpolitikken. Det er viktig for et representativt demokrati som vårt. Derfor blir jeg veldig glad når vi ser en positiv utvikling, både i kommunestyrene og spesielt blant ordførerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.