Valg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for valggjennomføringen, samt ansvar for valgordningen og valgregelverket.

Stemmeavlukke med en person som avgir stemme

Hovedtrekkene i den norske valgordningen

Den norske valgordningen er basert på prinsippene om direkte valg og forholdsvalg i flermannskretser.

Stempling av stemmeseddel

Regelverk

Her finner du valgloven, valgforskriften, forarbeider til valgloven og valghåndboken.

Valgmedarbeider i valglokalet

Valgobservasjon

Formålet med valgobservasjon er å vurdere hvorvidt valget og valgprosessen er i samsvar med nasjonal og internasjonal lovgivning og andre universelle prinsipper for demokratiske valg.

Aktuelt nå

Riksvalgstyret holdt møte om kontroll og godkjenning av stortingsvalget den 28. september 2021

Riksvalgstyret består av ni medlemmer med hver sin vara, ett fra hvert parti som er representert på Stortinget.

Veileder om forebygging og håndtering av hatefulle ytringer, hets og trusler mot politikere og kandidater

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en digital veileder for politikere og kandidater om forebygge og håndtere hatefulle ytringer, hets og trusler.

Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en smittevernveileder for valggjennomføringen, med innspill fra Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen skal hjelpe kommunene å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet.