Valg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for valggjennomføringen, samt ansvar for valgordningen og valgregelverket.

Stemmeavlukke med en person som avgir stemme

Hovedtrekkene i den norske valgordningen

Den norske valgordningen er basert på prinsippene om direkte valg og forholdsvalg i flermannskretser.

Stempling av stemmeseddel

Regelverk

Her finner du valgloven, valgforskriften, forarbeider til valgloven og valghåndboken.

Valgmedarbeider i valglokalet

Valgobservasjon

Norge er gjennom ulike internasjonale dokumenter forpliktet både til å invitere og å ta i mot nasjonale og internasjonale valgobservatører.

Aktuelt nå

Rekordmange valgobservatører til Norge

158 norske og internasjonale valgobservatører kommer for å følge stortings- og sametingsvalget 2017. – Det har aldri vært så mange valgobservatører til stede. Observatørene gir oss verdifulle innspill til hvordan valggjennomføringen kan bli bedre, sier kommunal- og moderniseringsministere Jan Tore Sanner.

Utjevningsmandatene for stortingsvalget 2017 er fordelt

Riksvalgstyret fordelte utjevningsmandatene for valget i et møte 27. september. I samme møte behandlet de klager på valget og skrev under på fullmakter til alle de valgte representantene og vararepresentantene.

SMS og brev som tiltak for å få opp valdeltakinga

SMS-varsling til tilfeldige veljarar og brev til veljarar med innvandrarbakgrunn er testa som tiltak for auka valdeltaking under stortingsvalet 2017. Prosjektet er gjennomført av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Til toppen