Den norske valgordningen: Regelverk

Valgloven, valgforskriften, forarbeider til valgloven og valghåndboken.

Europarådet

  • Regler for god praksis i valgsaker / Code of good practice in Electoral Matters, Europarådet, 2002  [norsk]  [engelsk] pdf-format