Lokaldemokrati

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer. Det stilles forventninger til dem både som demokratisk organ, serviceorgan og som iverksetter av statlig vedtatt politikk. Samtidig skal de ha en selvstendig rolle med plass for lokal politisk deltakelse. Lokaldemokratiet er nært knyttet til det lokale selvstyret. Bare gjennom frihet fra staten kan innbyggerne lokalt gjennom kommunen og fylkeskommunen øve innflytelse over viktige beslutninger som gjelder akkurat deres lokalsamfunn.

Lokaldemokrativeileder

Veilederen presenterer grunnleggende sider ved lokaldemokratiet, og viser gjennom praktiske eksempler hvordan kommuner kan jobbe godt med lokaldemokratiske spørsmål.

Bilde av nettsiden minsak.no

Minsak.no

Nettportalen minsak.no gjør det mulig å foreslå saker og samle underskrifter til kommunen. Samler du nok underskrifter, må kommunestyret behandle saken.

Grafisk illustrasjon av antall kvinner i lokalpolitikken

Kvinner i lokalpolitikken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet digitale kart for å visualisere og gi en lett tilgjengelig oversikt over representasjonen av kvinner (og menn) i norske kommunestyrer, formannskap og ordførerverv.

Aktuelt nå

Europarådet oppfordrer lokale myndigheter til å involvere innbyggerne på nye måter

15.02.2019: For å legitimere politiske beslutningsprosesser må offentlige institusjoner bruke nye metoder for å engasjere innbyggerne og oppmuntre til lokal deltakelse. Det skriver Eurpoarådet i sine oppdaterte retningslinjer, som nå er oversatt til norsk.

Internasjonale retningslinjer for sivilsamfunnets deltakelse i politiske beslutningsprosesser på norsk

15.02.2019: Europarådet har vedtatt retningslinjer om hvorfor og hvordan sivilsamfunnet bør ha anledning til å bidra i politiske prosesser.

Til toppen