Lokaldemokrati

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer. Det stilles forventninger til dem både som demokratisk organ, serviceorgan og som iverksetter av statlig vedtatt politikk. Samtidig skal de ha en selvstendig rolle med plass for lokal politisk deltakelse. Lokaldemokratiet er nært knyttet til det lokale selvstyret. Bare gjennom frihet fra staten kan innbyggerne lokalt gjennom kommunen og fylkeskommunen øve innflytelse over viktige beslutninger som gjelder akkurat deres lokalsamfunn.

prosjektlogo til Fremtidens lokaldemokrati

Fremtidens lokaldemokrati

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte i 2017 kommuner som skal slå seg sammen til å delta i prosjektet: Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner. 32 nye kommuner deltar i prosjektet.

Bilde av nettsiden minsak.no

Minsak.no

Nettportalen minsak.no gjør det mulig å foreslå saker og samle underskrifter til kommunen. Samler du nok underskrifter, må kommunestyret behandle saken.

Grafisk illustrasjon av antall kvinner i lokalpolitikken

Kvinner i lokalpolitikken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet digitale kart for å sette søkelyset på kjønnsfordelingen i kommunestyrer og i kommunepolitiske maktposisjoner.

Aktuelt nå

Monica Mæland vil få flere kvinner inn i lokalpolitikken

08.03.2018: Tre av fire ordførere er menn, hele 66 kommuner har mindre enn 30 prosent kvinner i kommunestyrene og det fins kommuner som ikke har en eneste kvinne i formannskapet. – Det er altfor dårlig i et likestillingsland som Norge, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, som når tar grep for å få flere kvinner inn i lokalpolitikken.

- En historisk dag for lokaldemokratiet

Kommunalt selvstyre ble vedtatt som en ny bestemmelse i Grunnloven av Stortinget 31. mars. – Dette er en historisk begivenhet, og jeg vil gi honnør til Stortingets flertall som har samlet seg om en prinsipielt viktig grunnlovsbestemmelse, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Til toppen