Lokaldemokrati

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer. Det stilles forventninger til dem både som demokratisk organ, serviceorgan og som iverksetter av statlig vedtatt politikk. Samtidig skal de ha en selvstendig rolle med plass for lokal politisk deltakelse. Lokaldemokratiet er nært knyttet til det lokale selvstyret. Bare gjennom frihet fra staten kan innbyggerne lokalt gjennom kommunen og fylkeskommunen øve innflytelse over viktige beslutninger som gjelder akkurat deres lokalsamfunn.

Tre personer på toppen av et fjell som strekker hendene i været

Lokaldemokratiet i foregangskommuner

Kommunal- og distriktsdepartementet har tatt initiativ til et lokaldemokratiprogram (2022-2023). Gode eksempel på lokaldemokratitiltak skal vises frem til hele kommune-Norge.

Bilde av nettsiden minsak.no

Minsak.no

På nettsiden minsak.no kan du foreslå saker du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune bedre. Samler du nok underskrifter, må kommunestyret/fylkestinget behandle saken.

Kakadiagram som viser at det i 2019 var  230 mannlige ordførere og 126 kvinnelige ordførere.

Kvinner i lokalpolitikken - 2019

Det er mer enn hundre år siden kvinner fikk stemmerett ved lokalvalg i Norge. Ved kommunestyrevalget i 2019 kom andelen kvinner i norske kommunestyrer for første gang over 40 prosent i landsgjennomsnitt.

Aktuelt nå

Lokaldemokratiet i Norden i en urolig verden

14.11.2023

I november inviterte departementet til seminaret Lokaldemokratiet i Norden i en urolig verden. Opptak av seminaret er tilgjengelig på denne nettsiden.

Høge ambisjonar for lokaldemokratiet

16.01.2023

Å drive med innbyggjarmedverknad mellom val og utover det som er lovpålagt, har blitt ein viktig del av lokaldemokratiet.

Ny veileder om lokale rådgivende folkeavstemninger

En ny veileder skal hjelpe kommuner og fylkeskommuner å gjennomføre lokale folkeavstemninger på en god og tillitsvekkende måte.