Lokaldemokrati

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer. Det stilles forventninger til dem både som demokratisk organ, serviceorgan og som iverksetter av statlig vedtatt politikk. Samtidig skal de ha en selvstendig rolle med plass for lokal politisk deltakelse. Lokaldemokratiet er nært knyttet til det lokale selvstyret. Bare gjennom frihet fra staten kan innbyggerne lokalt gjennom kommunen og fylkeskommunen øve innflytelse over viktige beslutninger som gjelder akkurat deres lokalsamfunn.

Mer om lokaldemokrati

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer. Men de står også i en konfliktfylt og omstridt rolle. Det stilles forventninger til dem både som demokratisk organ, serviceorgan og som iverksetter av statlig vedtatt politikk.

Minsak.no

Nettportalen minsak.no gjør det mulig å foreslå saker og samle underskrifter til kommunen. Samler du nok underskrifter, må kommunestyret behandle saken.

Aktuelt nå

- En historisk dag for lokaldemokratiet

31.03.2016: Kommunalt selvstyre ble vedtatt som en ny bestemmelse i Grunnloven av Stortinget 31. mars. – Dette er en historisk begivenhet, og jeg vil gi honnør til Stortingets flertall som har samlet seg om en prinsipielt viktig grunnlovsbestemmelse, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.