Lokaldemokrati

Et sterkt folkestyre på både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå er viktig for å gi legitimitet til de politiske beslutningene, og bidrar til at ulike interesser i samfunnet ivaretas og blir hørt.

Tre personer på toppen av et fjell som strekker hendene i været

Ny evalueringsrapport – Evaluering av lokaldemokratitiltak i føregangskommunar

Ein ny rapport omtalar eit forsøk i sju kommunar som visar korleis innbyggjarar kan medverka meir når kommunar skal ta avgjerder.

Bilde av nettsiden minsak.no

Minsak.no

På nettsiden minsak.no kan du foreslå saker du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune bedre. Samler du nok underskrifter, må kommunestyret/fylkestinget behandle saken.

Oversiktsbilde over deltakere på konferansen

Lokaldemokratikonferansen 2024

På konferansen diskuterte lokalpolitikere og forskere blant annet ungdomsråd, borgerpaneler og kunstig intelligens. Se opptaket her.

Aktuelt nå

Lokaldemokratiet i Norden i en urolig verden

14.11.2023

I november inviterte departementet til seminaret Lokaldemokratiet i Norden i en urolig verden. Opptak av seminaret er tilgjengelig på denne nettsiden.

Høge ambisjonar for lokaldemokratiet

16.01.2023

Å drive med innbyggjarmedverknad mellom val og utover det som er lovpålagt, har blitt ein viktig del av lokaldemokratiet.

Ny veileder om lokale rådgivende folkeavstemninger

En ny veileder skal hjelpe kommuner og fylkeskommuner å gjennomføre lokale folkeavstemninger på en god og tillitsvekkende måte.