Kvinner i lokalpolitikken - 2019

Det er mer enn hundre år siden kvinner fikk stemmerett ved lokalvalg i Norge. Ved kommunestyrevalget i 2019 kom andelen kvinner i norske kommunestyrer for første gang over 40 prosent i landsgjennomsnitt.

Fremdeles er det store variasjoner i kjønnsammensetningen mellom kommunestyrene. De digitale kartene nedenfor viser andelen kommunestyrerepresentanter og formannskapsmedlemmer som er kvinner i alle landets kommuner. Ett kart viser andelen kvinner som lokalpartiene i kommunene har priortert med stemmetillegg på valglistene.  Andelen kvinnelige ordførere gikk frem 7 prosentpoeng fra forrige lokalvalg i 2015, og er nå på 35 prosent etter lokalvalget i 2019.  • I 1901 fikk kvinner begrenset stemmerett ved lokalvalg. Det vil si at kvinner som betalte skatt over en viss sum og i tillegg var gift med en mann som betalte slik skatt, fikk lov å stemme i kommunestyrevalg. Stemmeretten omfattet også retten til å velges til kommunestyret.
  • I 1907 fikk kvinner begrenset stemmerett også ved stortingsvalg.
  • I 1910 ble det innført allmenn stemmerett ved kommunstyrevalg, slik at kvinner kunne stemme på lik linje med menn, og bli innvalgt til kommunestyret.
  • I 1913 ble det vedtatt allmenn stemmerett ved stortingsvalg. Fra samme år hadde kvinner rett til å velges inn på Stortinget.

Kilde: snl.no

Slik fungerer kartene

Klikk på kartet for å få informasjon om en bestemt kommune.

Kartene kan forstørres og forminskes ved å klikke på + eller - i høyre hjørne. På datamaskin kan CTRL holdes inne når størrelsen på kartene økes eller minskes. På mobil brukes to fingre for å endre størrelse på kartene.

     • I 1992 ble det tatt inn bestemmelser i kommuneloven om at hvert kjønn bør være representert med minst 40 prosent i formannskap og andre folkevalgte organer.
    Bestemmelsen gjelder ikke for valg til kommunestyret
  • Hvordan bestemmelsen om kjønnsmessig representasjon slår ut, vi kunne variere avhengig av om kommunestyret bruker forholdsvalg eller avtalevalg når det skal velge representanter til det aktuelle politiske organet.