Politiske partier: Regelverk og retningslinjer

Politiske partier som er registrert i partiregisteret kan søke om statstilskudd. Statlig partistøtte gis på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå og fordeles som stemmestøtte (9/10) og grunnstøtte (1/10). Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved siste valg.

illustrasjon av skriveblokk med oppgaver

Ansvar og oppgaver

KMD er ansvarlig for tilskuddsordningen. Statistisk sentralbyrå (SSB) skal hente inn, sammenstille og offentleggjøre informasjon. Fylkesmannen tar imot søknadene og avgjør dem. Partilovnemnda er klageinstans.

Skjermdump av forsiden på partiportalens nettside

Sentrale partier og partiledd inn i partiportalen

Fra 1. desember 2014 kan de sentrale partiorganisasjonene og ungdomsorganisasjonene søke om statstilskudd gjennom partiportalen.

Bilde av norske pengesedler

Satser for utbetaling av statlig støtte

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane overtok fra 1. januar 2017 alt ansvaret for søknads- og saksbehandlingen av statlig partitilskudd på lokalt og regionalt nivå. Etter denne dato sendes det derfor ikke ut rundskriv i saken til øvrige fylkesmenn. Satsene vil bli kunngjort på partiportalen.no

Aktuelt nå