Valg og demokrati

Politiske partier: Regelverk og retningslinjer

Politiske partier som er registrert i partiregisteret kan søke om statstilskudd. Statlig partistøtte gis på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå og fordeles som stemmestøtte (9/10) og grunnstøtte (1/10). Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved siste valg.

illustrasjon av skriveblokk med oppgaver

Ansvar og oppgaver

KDD er ansvarlig for tilskuddsordningen. Statistisk sentralbyrå (SSB) skal hente inn, sammenstille og offentliggjøre informasjon. Statsforvalteren i Vestland tar imot søknadene og avgjør dem. Partilovnemnda er klageinstans.

Nett-tv

Ikon som viser person som holder webinar på datamaskin

Digitalt informasjonsseminar for politiske partier 2022

Politiske partier over hele landet er invitert til digitalt informasjonsseminar.

Ikon med PC og en mappe

Lansering av regnskaps- og bokføringssystem for politiske partier

Kommunal- og distriktsdepartementet lanserte fredag 4. februar 2022 et IKT-basert regnskaps- og bokføringssystem for politiske partier.

Aktuelt nå

Kontakt

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo