Politiske partier: Regelverk og retningslinjer

Politiske partier som er registrert i partiregisteret kan søke om statstilskudd. Statlig partistøtte gis på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå og fordeles som stemmestøtte (9/10) og grunnstøtte (1/10). Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved siste valg.

illustrasjon av skriveblokk med oppgaver

Ansvar og oppgaver

KDD er ansvarlig for tilskuddsordningen. Statistisk sentralbyrå (SSB) skal hente inn, sammenstille og offentliggjøre informasjon. Statsforvalteren i Vestland tar imot søknadene og avgjør dem. Partilovnemnda er klageinstans.

Nett-tv

Ikon som viser person som holder webinar på datamaskin

Informasjonsmøte for politiske partier

Kommunal- og distriktsdepartementet inviterte til informasjonsmøter for politiske partier i november 2023.

Ikon med PC og en mappe

Lansering av regnskaps- og bokføringssystem for politiske partier

Kommunal- og distriktsdepartementet lanserte fredag 4. februar 2022 et IKT-basert regnskaps- og bokføringssystem for politiske partier.

Mer om politiske partier: regelverk og retningslinjer

Kontakt

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo