Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Politiske partier

Regelverk og retningslinjer

Politiske partier som er registrert i partiregisteret kan søke om statstilskudd. Statlig partistøtte gis på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå og fordeles som stemmestøtte (9/10) og grunnstøtte (1/10). Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved siste valg.

Ansvar og oppgaver

KMD er ansvarlig for tilskuddsordningen. Statistisk sentralbyrå (SSB) skal hente inn, sammenstille og offentleggjøre informasjon. Fylkesmannen tar imot søknadene og avgjør dem. Partilovnemnda er klageinstans.

Sentrale partier og partiledd inn i partiportalen

Fra 1. desember 2014 kan de sentrale partiorganisasjonene og ungdomsorganisasjonene søke om statstilskudd gjennom partiportalen.

Satser for utbetaling av statlig støtte

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane overtok fra 1. januar 2017 alt ansvaret for søknads- og saksbehandlingen av statlig partitilskudd på lokalt og regionalt nivå. Etter denne dato sendes det derfor ikke ut rundskriv i saken til øvrige fylkesmenn. Satsene vil bli kunngjort på partiportalen.no

Aktuelt nå

Ny nettside med oversikt over partienes økonomi

13.09.2018: Lurer du på hvor partiene fikk pengene fra i valgåret 2017? Nå kan du enkelt få oversikt over partienes økonomi, blant annet hvem som gir penger til de ulike partiene.

Kvinner i lokalpolitikken

21.06.2018: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet digitale kart for å sette søkelyset på kjønnsfordelingen i kommunestyrer og i kommunepolitiske maktposisjoner.

Alle saker om Politiske partier

Dokumenter

Veileder til partilovforskriften

I veilederen gir departementet kommentarer til forskriftsbestemmelsene i kapittel 3,4 og 5.

Lov om endringar i partiloven

Stortingets vedtak til lov om endringar i partiloven skal legge til rette for mer åpenhet og kontroll med finansieringen av politiske partier

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, meldinger, høringer og veiledninger.

Til toppen