Lover og forskrifter

En viktig lov og forskrift for politiske partier er partiloven og partilovforskriften.

Lenkene nedenfor gir informasjon om regelverket som gjelder.