Lansering av regnskaps- og bokføringssystem for politiske partier

Kommunal- og distriktsdepartementet lanserte fredag 4. februar 2022 et IKT-basert regnskaps- og bokføringssystem for politiske partier.

Systemet er gratis og tilgjengelig for alle partier og partiledd som ønsker å ta dette i bruk. Målsettingen med det nye regnskapsvertøyet er at det skal bli enklere å føre regnskap og forenkle rapporteringen etter partiloven.

Det nye regnskapssystemet ble lansert av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Se hans åpningstale og få en presentasjon av regnskapssystemet ved prosjektleder Håvard Myrvang fra Statsforvalterens fellestjenester i videoen.

Mer informasjon og opplæring

Informasjon om hvordan du kommer i gang og opplæring i systemet, finner du i partiportalen