Svalbard og polarområdene

I nordområdene og i Antarktis forvalter Norge noen av jordens siste store områder med tilnærmet uberørt natur. Slike områder har stor egenverdi, samtidig som de er viktige for bevaring av det biologiske mangfoldet.

Isbjørnbinne med to unger på sjøisen i Nordkappsundet, sør for Nelsonøya.(© Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt).

Miljøvern og miljø-utfordringer i nord

Nordområdene har noe av den flotteste naturen Norge kan by på. Klimaendringene øker presset på naturen i nord, og det kan få dramatiske konsekvenser for alt liv i Arktis.

Antarktis. Foto: Marie Korsvoll.

Miljøvernsamarbeid i Antarktis

I Antarktis finnes noen av de siste store urørte naturområdene i verden. Samarbeidet under Antarktistraktaten er avgjørende for å sikre at naturmiljø og kulturminner blir bevart.

Svalbard. Foto: Marie Korsvoll.

Svalbard er ei av Europas siste villmarker

Dei store, samanhengande villmarksområda på Svalbard er særeigne. Eit av hovudmåla for norsk svalbardpolitikk er å ta vare på den unike naturen i ei av Europas siste villmarker.

Kontakt

Polar- og nordområdeseksjonen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo