Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Miljøsamarbeidet i Barentsregionen

Barentsregionen består av de 13 nordligste fylkene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Barentsregionen er rik på naturressurser og naturverdier, men sårbar for påvirkning fra klimaendringer og menneskelig aktivitet. I Barents miljøarbeidsgruppe samarbeider de fire landene om kutt i forurensende utslipp, forvaltning av vann, å bevare naturmangfold og om klimaspørsmål. Norge leder miljøarbeidsgruppen i 2016 og 2017.

Luftforurensning i Arkhangelsk
Luftforurensning i Arkhangelsk Foto: Anne Berteig

Barents ”hot spots”

I den russiske delen av regionen er det definert 42 prioriterte miljøproblemer. Miljøarbeidsgruppen bidrar til å løse disse. Problemene omfatter blant annet industriforurensning, som nikkelverkene på grensen til Norge, forurenset grunn, drikkevann, avløp og avfall. Løsning av disse problemene vil bidra til bedre helse og miljø lokalt. De vil også bidra til reduserte utslipp av klimagasser og miljøgifter i Arktis. Så langt er sju av de 42 Hot spots strøket fra lista med bakgrunn i dokumenterte miljøforbedringer.

Vern av natur

Norge, Finland og Russland samarbeider om å ta vare på naturen ved grensen mellom de tre landene i Pasvikområdet. Det finnes også et samarbeid kalt Greenbelt of Fennoscandia om verneområdene sørover langs grensen helt ned til Finskebukta. Miljøarbeidsgruppa har laget en oversikt over alle verneområdene i Barentsregionen. Gruppa har anbefalt å verne mer skog og våtmark for å ta vare på mangfoldet av natur i regionen.

Pasvikelva
Pasvikelva Foto: Helén Johanne Andersen

Klimaendringer

Arktis og Barentsregionen er blant de områder hvor effektene av klimaendringene er tydeligst og hvor temperaturene forutses å stige mest. Barentsregionen er også den tettest befolkete delen av Arktis. Miljøarbeidsgruppa prioriterer derfor arbeidet med klimaendringer høyt. Den internasjonale klimaavtalen fra Paris i 2015 danner grunnlaget for samarbeidet om klimaspørsmål i Barentssamarbeidet fremover.  Miljøarbeidsgruppa arbeider blant annet med utvikling av regionale klimastrategier i Barentsregionen. Miljøforbedringer i Barents Hot Spots vil bidra til kutt i klimautslipp. Bevaring av skog og våtmarker i Barentsregionen er også viktige klimatiltak.

I det norske formannskapet i miljøarbeidsgruppa prioriteres det å oppdatere klimahandlingsplanen for Barentssamarbeidet fra 2013, hvor alle relevante arbeidsgrupper i Barentssamarbeidet vil bli spurt om å bidra med forslag til prosjekter og tiltak. Det arbeides også med en studie om hvordan Barentsregionen kan bidra til oppfyllelse av målene i Parisavtalen og tilpasse seg en lavutslippsøkonomi, slik avtalen forutsetter.

Les mer: Barentsrådets miljøarbeidsgruppe

Les mer: Norske prioriteringer i formannskapet for miljøarbeidsgruppa 2016-2017

Til toppen