Polar- og nordområdeseksjonen

Seksjonen har ansvar for nasjonal politikkutvikling og internasjonalt arbeid knyttet til miljø i polar- og nordområdene. Seksjonen har spesielt ansvar for forvaltning av klima og miljø på Svalbard, etatsstyring av Norsk Polarinstitutt, Svalbards miljøvernfond og miljøvernarbeidet hos Sysselmesteren på Svalbard. Seksjonen forvalter statens eierskap i Kings Bay AS og Bjørnøen AS. Utvikling av forskningsbasert kunnskap om miljø i polarområdene er et viktig virkemiddel i arbeidet.