Avdelingsdirektør Aud Ingvild Slettemoen

Avdelingsdirektør Aud Ingvild Slettemoen

E-post: Aud-Ingvild.Slettemoen@kld.dep.no
Telefon: 22 24 60 73